p>Fråga Röntgendoktorn

Sep
16

Diskbråck ses med MR


 För ca två månader sedan röntgades jag akut med MR pga ryggsmärta och ett antal nervsymtom som tydde på diskbråck, såsom muskelryckningar, ischias, nedsatt känsel och minskad muskelstyrka. Inget diskbråck kunde dock ses på magnetkameran.
Kan det vara på det viset, att ett diskbråck finns och ger symtom men inte syns på en MR?

 Enlig vår MR-specialist så ses så gott som alla symtomgivande diskbråck på MR-bilderna.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.