p>Fråga Röntgendoktorn

Apr
26

Datortomografi med risk för ägg


 Jag har gjort 5 st CT buk inom en 6 veckors period pga komplikationer efter en operation.
Finns det risk för strålskador? Hur hög dos utsätts man för vid en CT buk? Kan äggen i äggstockarna bli förstörda så man får barn med missbildningar?

 Stråldosen vid en CT buk är ungefär 10 mSv. Detta motsvarar två till tre års naturlig bakgrundsstrålning. Någon risk för akuta strålskador finns inte, därtill är stråldosen allt för låg. Den risk som finns är en något liten ökad risk för cancersjukdomar senare i livet. Det finns väldigt många olika faktorer som påverkar risken för cancer, varav strålning är en faktor.
Jämfört med rökning motsvarar en CT buk ungefär samma risk som en rökare utsätter sig för under två veckors rökning. Dina fem undersökningar är ungefär lika riskfyllt som att röka under två till tre månader.

Om du gör fem CT-undersökningar utspritt på sex veckor eller utspritt på sex år har ingen betydelse sett till strålningsrisk. Man anser i bägge fallen att bestrålningen sker med så kallad låg dosrat, och därmed är riskökningen lika. Den stråldos som dina ägg/äggstockar har utsatts för är trots allt ganska begränsad. Det finns därmed ingen risk att dina framtida barn påverkas negativt av bestrålningen.
Förr trodde man att det fanns risker om äggen blev bestrålade, men idag anser man att låga till måttliga stråldoser helt saknar betydelse för avkomman. Din fertilitet påverkas heller inte av bestrålningen.

 M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.