p>Fråga Röntgendoktorn

Aug
04

Arbeta med röntgen under graviditet


Jag arbetar som operationssjuksköterska på en avdelning där vi även utför vissa ingrepp i en sk hybridsal. Där görs både vanliga angiografier men även 3D-serier (tror jag det heter?) under pågående operation.
Jag är nu gravid för andra gången och vet sedan innan att det går bra att arbeta i salen när de röntgar, för den spridda strålningen in till fostret blir så liten.
Men hur är det med 3D-serierna? Jag har för mig att någon sagt att strålningen då ökar markant. Har ni någon aning om hur mycket högre strålningen blir under en sådan? Tycker ni att man som gravid bör avstå från att arbeta på den salen (vi har mycket övrig verksamhet så det skulle inte vara några bekymmer).
Apparaten vi har är en Artis Zeeego från Siemens.

Då man tar 3D-angiografier eller subtraktionsserier (som ger 2D-bilder) genereras relativt mycket strålning under ganska kort tid. Därför bör personalen gå ut från rummet alternativt ställa sig bakom en strålskärm eller åtminstone backa bort några meter ifrån patienten vid dessa bildtagningar.

Om du följer ovan råd och försöker så gott det går att inte vara alltför nära patienten vid övrig bestrålning (genomlysning) och naturligtvis bär strålskyddsförkläde, så blir den sammanlagda fosterstråldosen så liten att den kan betraktas som ofarlig.
Siemens Artis Zeego skapar dosprotokoll (exam protocol) efter varje undersökning. Där framgår hur mycket strålning som har genererats vid bildtagning och vid genomlysning. Be din lokala sjukhusfysiker gå igenom några protokoll med dig. Det är bland annat detta som vi sjukhusfysiker är till för.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.