p>Fråga Röntgendoktorn

Mar
24

Strålning barn


icon_mini_faq Hur farligt är det för en bebis att röntgas?

Min dotter blev röntgad när hon var 3 månader och 5 månader och kommer att göra en ny röngen när hon är ca 9 månader. De har misstänkt att hon har höfledsinstabilitet men all röngen visar att allt verkar ok men det var någon kalkhalt i kärnan av kulan som inte var ok ännu men att det tydligen var normalt för hennes ålder men att man därför vill göra en röntgen ännu en gång.

Det känns läskigt att hon måste röntgas så mycket, vilka skador kan det ge. Känns konstigt att vi har skyddsförkläde när hon ligger helt oskyddad ….

icon_mini_register För att få utsätta patienter för röntgenstrålar måste två villkor vara uppfyllda. För det första ska den förväntade nyttan med undersökningen vara större än risken med bestrålningen, och för det andra ska man använda så lite röntgenstrålar (minimal stråldos) som är rimligt möjligt.
När det gäller röntgenundersökningar av små barn görs riskbedömning på samma sätt.

En röntgenundersökning går till så att man låter röntgenstrålar träffa den del av patienten som ska undersökas. Av dessa röntgenstrålar absorberas ungefär två tredjedelar i patienten och ger upphov till en stråldos i patienten. Ungefär en tredjedel sprids från patienten ut i röntgenrummet. Om någon person förutom patienten finns i röntgenrummet vid undersökningen kommer en del av den spridda strålningen att träffa denna person och ge en liten stråldos. Endast ungefär en procent av de ursprungliga röntgenstrålarna går igenom patienten och ger upphov till röntgenbilden.

Att patienten inte har strålskyddsförkläde är att detta skyddar mot den spridda strålningen, men denna sprids ju bort från patienten och träffar därför normalt inte patienten och då gör förklädet ingen nytta.

Risken med röntgenstrålar är att strålningen kan leda till att förändringar i cellers arvsanlag vilket kan utvecklas till cancersjukdomar senare i livet. Risken för detta är dock väldigt liten. Normalt klarar celler av att reparera de skador som strålningen orsakar. Är skadorna svåra så dör oftast cellen. Att enstaka celler dör är helt betydelselöst. Dagligen och stundligen dör massor av celler i allt levande. De celler som faller bort ersätts av nya celler (undantaget nervceller där ”nyproduktionen” är liten).

icon_mini_profile M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.