Förberedelser punktion

Ytliga punktioner (hals, mjukdelar, leder, etc.) med ultraljud kräver ingen vårdplats på vårdavdelning.

Vid punktion av inre organ (lever, njure, gallblåsa, etc.) med hjälp av ultraljud är patienten inneliggande på vårdavdelning där en del av förberedelserna sker.

Förberedelser inför ytlig punktion

  • Fasta 4 timmar.
    Du får ej äta mat, dricka, tugga halstabletter.
  • Blödningsstatus, du ska ha tagit vissa blodprover innan undersökningen om punktion av nedre delen av buken.
  • Om ytlig punktion av nedre delen av buken ska du inte kissat på 2 timmar innan undersökningen.

Beroende på när du fått tid för röntgenundersökningen räknar du själv ut när du ska påbörja din fasta.
Om du till exempel har fått tid för undersökning klockan 11.00 ska du börja fasta från klockan 07.00 på morgonen. Dvs. du räknar tillbaka klockan 4 timmar då du från denna tid inte får äta eller dricka fram till och med undersökningen.

Rökning eller snusning inte tillåtet under fastan.

Förberedelser inför punktion av inre organ

För denna undersökning får du göra vissa förberedelser på sjukhuset.
Du kan även få något lugnande inför undersökningen om du behöver detta.
Du blir transporterad i säng till röntgen för undersökningen.

  • Fasta 4 timmar.
    Du får ej äta mat, dricka, tugga halstabletter.
  • Blödningsstatus, du ska ha tagit vissa blodprover innan undersökningen.
  • Om punktion av nedre delen av buken ska du inte kissat på 2 timmar innan undersökningen.

Efter denna undersökning får du även vara kvar en tid på vårdavdelningen för eftervård och kontroller.

Medicin

Egna viktiga mediciner ska du ta som vanligt.
Svälj medicinerna med ytterst liten mängd vatten om medicinering sker strax innan själva undersökningen.

Efteråt

Om ytlig punktion finns inga restriktioner för vare sig mat eller dryck.
Om punktion inre organ handhas eftervården på vårdavdelning i form av blodtryckskontroller, sängläge (4 tim.) och fasta (2 tim.) i denna eftervård.