Om Salem sond

Om Salemsond (Argyle, mfl.)

Salemsonden är en av de vanligaste nasogastriska sonderna inom sjukvården.
Denna sond av PVC kan användas för båda enteral nutrition samt dekompression av ventrikeln. Denna sond är i första hand avsedd för placering med sondspetsen i ventrikeln. Om sondläget önskas distalt om pylorus för då nutrition bör annan sondmodell väljas i första hand.

Sonden har 11 sidohål samt 2 lumen där en lumen är avsedd för dekompression av ventrikeln samt 1 lumen för luftning.
Lumen för luftning (blå kanal) är avsedd för att hindra fastsugning av sondens sidohål i ventrikelslemhinnan pga. vaccumfenomen.

Sonden finns  i storlek 6, 8, 10, 12, 14, 16 och 18F.
Sonden finns i längd från ca. 60cm till 122cm.

En PVC-sond kan ligga kvar ca. 1 vecka [Vårdhandboken] varefter den bör bytas.

Varför på röntgen

Denna sond kan med stor säkerhet även anläggas på vårdavdelning.
Denna kan då kontrolleras efteråt genom aspiration av maginnehåll eller genom att spruta ner luft genom sonden och askulterar ”luftljud/bubblor” i ventrikeln.

Vid nyopererad esophagus eller ventrikel, [ förträngningar ] i esophagus, flera egna ”misslyckad” försök, stort [ hiatushernia ], mm. bör denna sond sättas med röntgengenomlysning.
Vid sårig eller risk för perforation av esophagus bör sonden sättas med hjälp av endoskopi!

Comments are closed.

UA-11228927-2