Diskussion

Vad och hur gör andra

Vi vill gärna höra vad andra tycker om de metoder vi ger en beskrivning av här.
Hur gör ni andra? Vad kan bli bättre i våra/era metoder? Kan vi hjälpa andra vårdenheter med någon metod?

En patient ska vid sitt besök få den känslan att vi vet och kan det vi sysslar med. En sjuksköterska eller läkare som är väl insatt i sitt arbet skapar en trygghet hos patienten. Profession skapar trygghet!

Osäkerhet hos vårdpersonal kommer ofta av otillräcklig kunskap om förfarandet, materialkännedom som då kan resultera i dåligt given information om vad patienten på ska genomgå för undersökning eller behandling.

Att inte få veta vad som ska hända och varför skapar en otrygghet hos patienten samt utelämnande relation till den vårdpersonal som ansvarar för den aktuella processen.

Så.. låt oss bli riktigt bra i vår profession genom att hjälpa varandra med ny kunskap och  idéer om hur saker och ting fungerar och hur saker och ting ska göras.

Diskutera [sonder], [nålar], [dränage och kateter] och [blodkärl].

Mvh

Personalen
Röntgen Helsingborg

Comments are closed.

UA-11228927-2