Urinvägar

Pyelo tumör

Njursten

Njurbäckendilatation

Urografi njurdilatation

Urografi dubbla njurbäcken

Urinvägar scintigrafi

JJ-splint

Pyelografi tumör

JJ-splint (urinledare)

Om JJ-splint

JJ-splint

En sk. JJ-splint kan läggas i urinledaren som låter urin passerar genom denna kateter på ”naturlig väg” förbi ev. hinder. Denna splint är ett alternativ till en nefrostomi. Patienten slipper då ha slangar, påsar och [drän] ”hängande” utanför kroppen.

Oftast lägges dessa splintar på urologmottagningen. JJ-splinten kan även läggas på röntgenavdelningen via en nefrostomi om det är svårigheter med att lägga upp splinten via urinröret på urologmottagning.
När och om splinten inte längre behövs dras denna ut via urinröret. Detta göres normalt på en urologmottagning.

Före

Oavsett om det finns ett befintligt drän nefrostomi in i njuren eller en ny punktion ska göras krävs vissa förberedelser.
Patienten ska vara fastande, ha tagit vissa blodprover, ev. fått lugnande medicinering om så önskas, etc.

Metod

Inläggningen av splinten göres genom en punktion av huden (sidan av kroppen) in i njuren eller via en redan befintlig nefrostomi. JJ-splinten förs på plats in via njuren och ner genom hela uretärens längd där den proximala änden av splinten ligger i njurbäckenet medan den distala änden ligger nere i urinblåsan.
Ibland väljer man att lämna kvar dränaget stängd hängande på utsidan av kroppen någon dag extra för att kontrollerar att JJ-splinten fungerar som tänkt. Detta för att slippa sticka om patienten om JJ-splinten mot förmodan inte fungerar.

Denna undersökningar tar 40-80 minuter beroende på om det finns ett befintligt drän eller ej.

Efter

Sjukhusbunden eftervård under några timmar krävs efter denna behandling.

Njurar tomografi

UA-11228927-2