PICC-line kontroll

Viktigt inför undersökningen [stextbox id=”alert” image=”null”] Kontrollera anslutningarna noga så de inte är defekta eller läcker. Punktera aldrig backventilerna med nål! Man får inte använda

Om PICC-line kateter

Om PICC-line kateter En k. Picc-line kateter är en central venkateter som läggs in via vena basilica , v.cephalica, mediala v.cephalica eller vv.brachiales där kateterspetsen