Picc-line

PICC-line kontroll

Viktigt inför undersökningen

 • Kontrollera anslutningarna noga så de inte är defekta eller läcker.
 • Punktera aldrig backventilerna med nål!
 • Man får inte använda trycksputa eller liknande högflödespumpar (>40psi, 275kPa eller 2,75bar).
 • Vid handinjektionen ska sprutor vara i storleken 10ml eller större samt ha luer-lock fattning.
 • Anväld aldrig stor kraft vid injektion. Katetern kan skadas!
 • Efter användning eller kontroll av PICC-line ska denna spolas med 20-30ml NaCl.
 • Man ska INTE lägga ett sk. Heparin-lås på PICC-line av Groshong-typ (Bard) med slits.
 • Var alltid aktsam på att systemet är stängt. Är kran etc. öppen så kan luft sugas in i systemet.

Varför kontroll?

All främmande material i blodkärl genererar påbyggnad av fibrinbeläggning eller trombmassa mer eller mindre. Denna beläggning kan då fästa över kateteränden vilket kan hindra aspiration i katetern vid kontroll eller provtagningar genom denna. Detta är också den vanligaste anledningen till kontroll på röntgen.
Behandlingen vid vid konstaterad beläggning (fibrinstrumpa/-täcke, trombos) blir då trombolysbehandling av katetern eller blodkärlet.

Det förekommer även att PICC-line kateter är svår att avveckla/lossna. Katetern får då avvecklas på röntgen.
Efter avveckling ska katetern kontrolleras noga att den är hel och att hela katetern följt med ut.

 

Diagnos

Oftast beror komplikationer med PICC-line på fibrinbeläggning av ändhålet på katetern. Man brukar ange två typer av fibrinbeläggning. Det ena anges som fibrintäcke och det andra anges fibrinstrumpa.
Om trombmassa (ocklusion) finns längs katetern återfinns detta troligen vid passagen mellan 1:a revbenet samt nyckelbenet. Dessa symtom kan då bestå då av svullen arm, venteckning samt ömhet och rådnad kring nyckelbenet. Aktuell diagnostisk metod av detta är då med armflebografi, CT eller enl. ansv. läkare.

Diagnos av PICC-line

 • PICC-line av Groshong har [sidoslits] där kontrasten normalt sprutar åt sidan utan att det är beläggning.
 • Om kontrast sprutar [rakt ut] från kateteränden finns ingen fibrinbeläggning här.
 • Om kontrasten sprutar bakåt samt att det inte går att aspirera finns troligen en [fibrinstrumpa].
 • Om kontraststrålen ser konstig ut eller det finns ojämnheter finns [fibrinbeläggning].
 • Katetern klämd mellan nyckelbenet och 1:a revbenet sk. pinch-off.
  (Detta kan kontrolleras genom att lyfta ut aktuell arm vid injektion/aspiration)
 • Katetern letat sig [fel väg].
 • Kärlväggstrombos som minskar flödet genom katetern.

Relaterade undersökningar

 121107

Om PICC-line kateter

Om PICC-line kateter

En k. Picc-line kateter är en central venkateter som läggs in via vena basilica , v.cephalica, mediala v.cephalica eller vv.brachiales där kateterspetsen sedan ska vara lokaliserad till nedre delen av övre hålvenen (v.cava superior).
Genom denna kateter kan patienten nutrieras, vätskas, medicineras, samt ta blodprover.
Proceduren för inläggning av denna venösa infart är relativt enkel för patienten.

PICC-line katetrar läggs på flertalet sjukhus idag av sjuksköterskor utbildade speciellt för detta.
Denna procedur har ett sterilt förfarande vid appliceringen.

Efter nyinläggningen av en PICC-line ska en röntgen av lungor göras för kontroll av kateterläget i v.cava sup.

Kontraindikationer för PICC-line kateter

Det finns patienter vars tillstånd gör att annan lösning för den intravasala infarten än PICC-line bör övervägas.
Dessa kan vara….

 • Om patienten är allergisk mot material i katetern.
 • Om patienten har tromber i någon av de vener som ska kateteriseras.
 • Om patienten genomgått mastektomi eller har armsvullnad efter axillutrymning.
 • Venösa skador.
 • Neurologiska tillstånd som påverkar armen.
 • mm.

Kateter

Groshong (Bard)

4F PICC-line kat.

4F PICC-line

Denna venösa kateter är blå av silicon och finns med singel (4-5F) eller dubbel lumen (5-6F).
Längden av katetern anpassas vid implanteringen.
Katetern ses på röntgen och har en röntgentät tip.
Katetern behöver inget sk. Heparin-lås utan ska enbart spolas med NaCl.

En Groshong-kateter har inget ändhål utan några mm från kateterspetsen finns längs sidan en ”backventil” som är formad som en slits. Denna ventil ”öppnar” sig vid tryck mellan -7 och +80mmHg. Då trycket i övre hålvenen (v.cava sup.) brukar ligga på ca. 0 till +5mmHg hålls denna ventil stängd. Vid aspiration eller injektion där trycket då överstiger 80mmHg öppnar sig däremot ventilen.

Groshgong är INTE AVSEDD FÖR TRYCKSPRUTA eller liknande högflödespumpar (>25psi, 172kPa).

Xcela Power Injectable PICC (Navilyst/Boston Scientific)

Denna kateter är vit av polyuretan och finns med singel (4-5F) samt dubbel lumen (5-6F).
Kateter finns i längd 45-55cm.
Katetern ses på röntgen.
Katetern har en slits proximalt framför Luer-lock hubben för sprutan. Denna öppnar sig vid flusch eller aspiration.
Katetern har ändhål och ska efter användade spolas igenom med ca. 1ml 100IE Heparin, NaCl eller enlig PM.

Katetern från Navilyst är avsedd för högtrycksinjektioner typ CT-undersökningar.

Om så är fallet är detta angivet på adaptern till katetern samt hur hög injektionshastighet (ml/s) den då klarar.
Katetern klarar 3,5-5ml/s, beroende på storlek på lumen och längd, vilket står specificerat på adaptern.
Denna kateter får ej injiceras med ett högre tryck än vad som anges av fabrikanten för resp. kateterstorlek (177-247psi).
Katetern ska alltid kontrolleras visuellt för skador samt genom aspiration av blod innan injektion med högtryckspruta kan ske genom denna kateter.

Vid minsta osäkerhet vad gäller PICC-line kateter typ, kondition eller i det egna handhavandet bör man inte använda denna för injektion med högtryckspruta.

UA-11228927-2