Inför CT

Val av venös infart för CT Att använda en tryckspruta vid en CT-undersökning i centrala venportar kräver att port, kateter och nål är avsedd för

PICC-line kontroll

Viktigt inför undersökningen [stextbox id=”alert” image=”null”] Kontrollera anslutningarna noga så de inte är defekta eller läcker. Punktera aldrig backventilerna med nål! Man får inte använda

.Om Port-a-cath

Om port-a-cath Port-a-cath (PAC) är en implanterad central injektionsväg där själva porthuset ligger under hudens subcutana fett mot fascian över bröstmuskelns övre del. Placeringen av denna port

Om PICC-line kateter

Om PICC-line kateter En k. Picc-line kateter är en central venkateter som läggs in via vena basilica , v.cephalica, mediala v.cephalica eller vv.brachiales där kateterspetsen

Port-a-cath kontroll

Viktigt inför undersökningen [stextbox id=”alert” image=”null”] Injektionsnålen bör vara minst 20G (0.9mm). Mindre nål ger lägre hastighet av kontrastinjektion. Vid kopplingen av förlängningslang måste minst en

Sätta nål i PAC

Om undersökningen Om patienten kommer till röntgenavdelningen utan att det redan sitter en [PAC-injektionskanyl] (nål) i injektionsporten (PAC) kan denna sättas på röntgen. För funktionskontroll av