Om Salem sond

Om Salemsond (Argyle, mfl.) Salemsonden är en av de vanligaste nasogastriska sonderna inom sjukvården. Denna sond av PVC kan användas för båda enteral nutrition samt dekompression av ventrikeln.

Sätta Salem sond

Sätta Salem sond Vid sättande av sond till ventrikeln är förfarandet i stort det samma oavsett indikation, typ eller modell av sond. Patienten måste ha en fungerande