Sätta Clini-feeding

Patienten Val av placering av sondens ände beror på patientens tillstånd, vad som ska distribueras via sonden (mat, medicin…) och till viss del hur orolig

Om Clini-feeding

Om Clini-feeding-sond (Compat Soft, mfl.) Sonden är en enkel nasogastrisk sond för enteral nutrition. Sonden är av polyuretan och har en livslängd på ca. 30