Val av sond

Val av sond Val av sond beror på patientens tillstånd, indikation för sond samt vad som ska distribueras via sonden. Patienter som enbart behöver nutritionshjälp

Om sonder

Om sonder Enteral nutrition betyder att en patient får sondmat. Sond för enteral nutrition ges till patienter med risk för sjukdomsrelaterad undernäring (svält) som inte

Om Salem sond

Om Salemsond (Argyle, mfl.) Salemsonden är en av de vanligaste nasogastriska sonderna inom sjukvården. Denna sond av PVC kan användas för båda enteral nutrition samt dekompression av ventrikeln.

Sätta Salem sond

Sätta Salem sond Vid sättande av sond till ventrikeln är förfarandet i stort det samma oavsett indikation, typ eller modell av sond. Patienten måste ha en fungerande

Sätta FREKA-sond

Patienten Patient utan passaghinder, där enbart distribution eller sväljningsproblematik ligger till grund för sond, kan då istället erhålla en enklare Clini-feeding-sond eller liknande. Sätta FREKA-sond

Om FREKA sond

Om  FREKA Trelumina-sond (3-lumen/trippellumen) Grov (150cm) multifunktions nasojejunal sond som används då man vill enteral nutrition (sondmat) eller avlasta (dekompression) magsäcken och minska risken för regurgitation

Sätta Clini-feeding

Patienten Val av placering av sondens ände beror på patientens tillstånd, vad som ska distribueras via sonden (mat, medicin…) och till viss del hur orolig

Om Clini-feeding

Om Clini-feeding-sond (Compat Soft, mfl.) Sonden är en enkel nasogastrisk sond för enteral nutrition. Sonden är av polyuretan och har en livslängd på ca. 30