Att fixera dränage

Om fixering av dränage Oberoende om dränet har intern trådfixering eller inte så bör man bandagera dränaget omsorgsfull mot huden innan patienten går iväg. Fixeringsmaterialet

Val av drän

Typ av dränage Val av drän beror på vad, var och hur länge de avses fylla sin funktion. Generellt kan ett drän ligga kvar upp

.Om dränage

Om dränage Dränage är vad det heter…. en oftast grov kateter för att tömma ut vätska, var, luft, etc. från kroppen. Dränage används framför allt som