TillbakaAorta (aorta bågen vänsterprojektion)
Flytta bilden med musen © Röntgenkliniken www.rontgen.com 1997-2013-11-17