TillbakaHSG Ingen förbindelse från vänster äggledare.
Flytta bilden med musen © Röntgenkliniken www.rontgen.com 1997-2014-02-15