TillbakaNästa bildEsofagus (kontroll av förträngning)
Flytta bilden med musen © Röntgenkliniken www.rontgen.com 1997-2014-02-03