Om oss

Vi som är sysselsatta med denna webbplats är alla verksamma inom en röntgenavdelningen. Detta betyder att vi har hög kompetens för den information vi ger dig här.
Alla personalkategorier inom röntgenavdelningen är inblandade mer eller mindre på något sätt i drift, utveckling och den information som ges på denna webbplats.

Röntgenavdelningen på Helsingborgs lasarett har tidigare haft denna egna informationsplats för patienter, remittenter, vårdpersonal och allmänheten på Internet sedan Januari 1998 till och med 2012.
Efter ett beslut från ledningen för Helsingborgs lasarett (Jan. 2012) får vi inte längre utge denna sajt som en officiell webbplats för röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett. All information och kontakter ska gå via Helsingborgs lasarett på [ Region Skånes ] webbplats.

Vi anser att denna sajt utgör ett viktigt verktyg i ett vårdarbete där patienten hela tiden befinner sig i centrum och ska må så bra som möjligt efter dennes egna förutsättningar.
Vi fortsätter därför att externt utveckla webbplatsen som en, förhoppningsvis, mycket bra allmän sajt om röntgen för patienter och alla andra som söker mer information om röntgenundersökningar. Vi ändrar även namn på sajtens ”avsändare” till Röntgen Helsingborg.
Så är det…

Vi blir aldrig färdig med denna webbplats. Den ska underhållas, uppdateras, förnyas och ändras in i det oändliga.
Men… vi hoppas vi gör ett bra jobb till gang för dig som just nu läser detta…. och kanske är på väg till en röntgenavdelning någonstans i Sverige för en undersökning.

Annan information

Vi har en omfattande webbplats med mycket information om och det mesta omkring röntgen.
Du kan besöka våra andra webbplatser inom www.rontgen.com här för annan information.

Personalen Röntgen Helsingborg