Premedicinering

Dessa förberedelser gäller Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett!

Om du tidigare reagerat mot kontrast i samband eller efter en undersökning, oavsett typ av undersökning och kontrastsort, ska du meddela röntgenavdelningen detta innan undersökningen.
Beroende på vilken undersökning du nu ska göra får du då eventuellt medicin (premedicinering) mot kontrastreaktioner.

Dosering enligt nedan.

Elektiv undersökning (tidbokad)

Du hämtar själv medicinerna på röntgenavdelningen och medicinerar enligt nedan i hemmet.

 • 12 timmar innan undersökningen:
  Tablett Betapred 8 mg (16 stycken á 0,5 mg upplöst i vatten).
  Tablett Aerius 10 mg (2 stycken á 5 mg munlöslig, ska ej sväljas hela).
 • 2 timmar innan undersökningen:
  Tablett Betapred 8 mg (16 stycken á 0,5 mg upplöst i vatten).
  Tablett Aerius 10 mg (2 stycken á 5 mg munlöslig, ska ej sväljas hela).

Akuta undersökningar

 • 30 minuter innan undersökningen:
  Injektion Betapred 4 mg/ml, 2 ml im. 30 minuter innan undersökningen.
  Tablett Aerius 10 mg (2 stycken á 5 mg munlöslig, ska ej sväljas hela).

Efter undersökningen

Om du kommer på en tidbokad undersökning och premedicinerats i hemmet ska du sitta och vänta på röntgenavdelningen 1 timme efter kontrastinjektionen som en extra säkerhet.

2015-07-23