CT-urografi med kontrast

Förutsättningarna för undersökning med datortomografi är att du klarar av att ligga ner horisontellt och att kunna ligga stilla medan undersökningen pågår.
En undersökning tar ca. 25-45 minuter.

Om undersökningen

Undersökning av njurvägarna (tidigare urografi med konventionell röntgen) görs numera nästan uteslutande med datortomografi (CT).
Det kan förekomma vid något enstaka tillfälle att undersökningen trots allt görs med konventionell röntgen. Förberedelserna för detta är ändå detsamma som för datortomografi.

Ska du enbart göra en urinvägsöversikt krävs inga förberedelser och du kan sluta läsa här!

Undersökningen göres liggande på mage med armarna sträckta frammåt om så går. Är det svårt med bukläge kan undersökningen göras liggande på rygg.

Om jodkontrast

Har du tidigare reagerat mot jodkontrast, har svår allergi eller astma, kontakta röntgen!

Blodprov


Du måste ha tagit ett blodprov för att kontrollera din njurfunktion (S-kreatinin) innan en undersökning med jod-kontrastmedel kan utföras.
För bokade undersökningar (polikliniska) ska detta blodprov vara högst 6-8 dagar gammalt.
Detta ska din läkare ombesörja samt ge dig information om.

Om diabetes


Medicinerar du med Metformin för din diabetes ska denna sättas ut i samband med en undersökning med jodkontrast samt återinsättas först efter 48 timmar efter det att du tagit ett nytt blodprov.
Detta får du mer information om av din läkare, diabetessköterska, etc.

Inför undersökningen


Viktigt att du dricker rikligt med vätska 1-2 dagar innan undersökningen. Dvs. drick dubbelt så mycket som du brukar. Detsamma gäller efter undersökningen.

Vid undersökning av urografi med kontrast ska du normalt dricka 1 liter vanligt vatten under 45 minuter innan undersökningen (drickes på röntgenavd eller i hemmet).

Oavsett var du dricker innan undersökningen ska du försöka undvika att gå på toaletten 15-20 minuter innan själva undersökningens start.

Ska jodkontrast ges till blodet (urografi) får du en infart (venflon/nål) satt, oftast i armvecket, för att kunna injicera denna kontrast.

Efteråt

Du som fått nål satt samt erhållit kontrast till blodet ska vänta på Röntgenavdelningen 30 minuter innan hemgång. Detta enligt regler för ev. sena bieffekter av kontrastmedlet du fick i blodet.
Detta är dock ytterst ovanligt! Läs mer om [ kontrast ].

Har du fått jodkontrast i blodet ska du dricka rikligt med vätska under ett dygn efter undersökningen.
Gäller dock inte om du är ordinerad att inte dricka så mycket pga. andra hälsofaktorer. 

2014-09-24