Välkommen till Röntgen Helsingborg

På dessa sidor kan du läsa om förberedelser som krävs innan en röntgenundersökning. Förberedelserna är till för att röntgenundersökningen ska bli så bra som möjligt. Dock kan man aldrig komma ifrån att förberedelser är mer eller mindre jobbigt.

De flesta röntgenavdelningar har egna specificerade förberedelser som kan skilja något från de du läser om här. Viktigt är dock att de förberedelser du fått besked om att genomgå görs så bra som möjligt.
Det är mycket viktigt att du följer givna direktiv för fasta, laxering, blodprover, mm. Har du frågor kontakta din röntgenklinik…

Du får se dessa här beskrivna förberedelser som exempel på hur förberedelserna görs inför en röntgenundersökning där detta så krävs. För mer preciserade förberedelser från olika röntgenkliniker får du kontakta dessa.
Läs även mer [ om kontrast ] som ingår som en del i många undersökningar nuförtiden.

Flertalet akuta undersökningar kräver inga förberedelser.

Besked om förberedelser

Det du erhåller från en röntgenklinike i god tid innan undersökningen är:

 • Kallelse (alltid) på vilken tid för undersökningen står angivet
  (Vissa ingredienser* i förberedelserna hämtar du själv på den aktuella röntgenkliniken.
  Du får information i kallelsen om detta är aktuellt för just dig.)
 • Broschyr eller annan dokumentation* som detaljerat beskriver proceduren och tiderna för de olika momenten för förberedelserna
 • Recept* för laxermedel
 • Recept* för näringsdryckerna
  (*gäller endast undersökningar med specificerade förberedelser.)

Tänk på att…

 • om något av ovan papper saknas kontakta då röntgen genast så skickas nytt.
 • flertalet receptfria laxermedel är billigare om du köper dessa utan recept!
 • om du är gravid ska du kontakta röntgenavdelningen, oavsett undersökning, för besked.
 • om du inte kan eller har tänkt att komma för undersökningen måste du meddela detta.
 • om du inte avbokar tid för din undersökning och uteblir så får ändå oftast en räkning för denna.
 • om du har frågor ring rådgivningen för aktuell röntgenklinik
  eller se våra [ Fråga Röntgen doktorn ] sidor.

Om menyn till höger

Du finner de olika förberedelsernai meny-mapparna till vänster på bildskärmen. De olika dagarna och momenten i förberedelserna finns som undermenyer. Har du tillgång till skrivare (kopplad till datorn) kan du även skriva ut förberedelserna.

Lämna en åsikt

Har du åsikter om våra förberedelser eller informationen på dessa sidor så lämna en åsikt under Kontakta oss.

Vi både kan och blir bättre om vi får förslag och kommentarer…