FAQ 

(Frequently asked questions; vanliga frågor)

 Har du besvär eller symtom som kan bero på sjukliga, för dig okända faktorer, skall du följaktligen söka egen läkare.

De flesta av svaren nedan gäller generellt för flertalet röntgenavdelningar i Sverige. Dock förekommer stora variationer för vissa av frågorna.

Vid oklarheter kontakta då ditt lokala sjukhus eller den vårdinrättning som remitterat dig till röntgenundersökning. Du kan även kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Denna rådgivning är tillgänglig hela dygnet.

ask_iconHur tidigt måste jag infinna mig på röntgenavdelningen


ask_iconKan jag få hjälp med avklädning och annat
ask_iconVad får jag äta och dricka medan jag laxerar
ask_iconJag har svårt att dricka laxermedlet. Jag kräks hela tiden
ask_iconJag är diabetiker så vad ska jag tänka på
ask_iconSka jag ändra min medicinering för min diabetes
ask_iconFår jag röka under förberedelserna
ask_iconKan jag ta min vanliga medicin som jag brukar göra
ask_iconKan jag äta och dricka som vanligt efter fasta, laxering och undersökningen
ask_iconBlir magen konstig efter en tarmröntgen med kontrast
ask_iconNär kan jag börja jobba igen
ask_iconKan jag röntga mig om jag är gravid

Du kan även skicka en fråga till vår ” Fråga Röntgendoktorn ” -sida.

Länk till Rådgivningen Länkt till vår huvudsajt