p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
17

Vad kan ses vid MR av nedre buken


 Jag har just genomfört en MR av lilla bäckenet/nedre buk utan kontrast eller andra förberedelser. Innebär det att man inte kan se alla organ? Tex urinblåsan, tarmar?

 Man kan se de organ som befinner sig inom det område bildtagningen omfattar oavsett kontrastmedel. Vid MR koncentreras bildtagningen oftast till ett specifikt organområde vilket ofta medför begränsning av vad man ev. kan se av omgivande organstrukturer.

 A-C.. sektionsledare MR
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.