p>Fråga Röntgendoktorn

Jul
23

Ultraljud vs. CT för magont


FrågaJag har haft ont på högersidan naveln i nu 2 månader. Gjort ultraljud då ena läkaren sa att appendix var lite lite inflammerad medan kirurgen sa att så kunde inte fallet vara.
Gjorde CT-buk då jag fick dricka kontrast och även få kontrast i blodet. Fastade i 24 h. På röntgen såg man inget.
Nu undrar jag, kan man se större förändringar och tumörer i buken samt tjocktarm på en sådan röntgen? Har alltså endast ont på en enda punkt. Även haft slem i avföring men avföringsproverna var fina även crp och blodvärde låg på 123.

SvarUltraljud är generellt en enkel och mycket bra undersökningsmetod för flertalet bukorgan. Lever, bukspottkörteln, gallvägar och gallblåsan undersökes bra med ultraljud. Blindtarmens appendix (bihanget) kan även ses om det inte ligger för mycket luftförande tarm i vägen. Ultraljud är en ”svår konst” att bemästra och kräver stor vana av utövaren.

Datortomografi (CT) är oftast förstavals metod för en generell undersökning av buken. CT är en tillgänglig,  enkel, snabb och mycket bra metod för bukundersökningar oavsett frågeställning. Med kontrast till blodet kan man ofta lätt skilja ut patologiska processer från omgivande strukturer. Även mindre patologiska processer kan befaras då även omgivande strukturer brukar bli påverkad eller ändra utseende bildmässigt.
En generell CT-buk är dock inte optimerad för att avbilda tjocktarmen trots att man får med denna i sin helhet på bilderna. Tarmen innehåller ofta tarminnehåll (bajs) som försvårar diagnostik av själva tarmen då patienten inte laxerar inför en ”vanlig” CT-buk. Laxering och fastar gör patienten inför en CT-tjocktarm. Då får man däremot något sämre bilder av övriga buken.
En endoskopisk undersökning, då man går upp med en kamera via ändtarmen, kan vara ett led i en utredning av misstänkta förändringar i tjocktarmen.

Utan klar klinisk och radiologisk diagnos är det givetvis svårt att förklara orsaken till din ömma punkt. Du har trots allt genomgått två bra diagnostiska undersökningar.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

1 kommentar

  1. PS kommenterar:

    Jag har haft likartade symtom som frågeställaren ovan i sju år. Den brännande
    och skavande smärtan är molande och lokaliserad till under revbenskant på höger sida. Det stör min nattsömn. Inom dessa sju år har jag genomgått tre gastroskopier, två koloskopier och tre CT-bukundersökningar, flera av dessa i Helsingborg. En bortopererad gallblåsa innebar ingen förändring av mina symtom. Observationerna handlar om förstorad prostata (vilket jag medicinerar för), en mängd divertiklar och cystor på levern. Magen är gasig och uppblåst och det framprovocerade kärlkramper, mot vilka jag blivit opererad med stent. Vårdcentral remitterar mig till CT-buk, men jag vill inte utsätta mig för sådan röntgen för fjärde gången, utan skulle föredra ultraljud. Jag känner mig maktlös.

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.