p>Fråga Röntgendoktorn

Aug
12

Svar efter tjocktarmsröntgen


 Vid en tjocktarmsröntgen, får man svar med en gång?

 Är det en konventionell tjocktarmsröntgen (kolon) där en ”erfaren” läkare genomför undersökningen med ”genomlysning” kan patienten få visst preliminärt svar efteråt. Om en röntgensjuksköterska eller ”mindre erfaren” läkare gör undersökningen får patienten vänta med svaret.
 En tjocktarmsröntgen är klar när hela tjocktarmen är väl avbildad. Så oavsett vem som gör undersökningen blir denna bra utförd då detta kriterie alltid ska vara uppfylld innan undersökningen avslutas.

Om undersökningen av tjocktarmen genomföres med datortomografi, vilket blir mer som standardundersökning numera, fås inga svar i samband med undersökningen. Dessa bilder granskas i efterhand av radiolog.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.