p>Fråga Röntgendoktorn

Jun
03

Strålskada från 70-talet


I mitten av 70-talet röntgades jag, 5 år gammal, då jag födde med Perthes sjukdom vilken jag senare opererades för.
Idag kämpar jag och min man för att få barn. Vi har gjort flera IVF-behandlingar utan resultat. Ingen i min familj har några fertilitetsproblem och själv har jag inte använt preventivmedel sedan 20-års ålder. Både jag och min man har utretts, vi är båda ”normala” enligt denna utredning.
Min fråga är nu, den röntgen som användes på 70-talet (och som riktades mot ljumskarna på mig och med säkerhet ”träffade” bla. äggstockarna), kan den ha skadat mina ägg?

Dina svårigheter med att bli gravid har inget att göra med tidigare röntgenundersökningar. Den bestrålning som du utsattes för under 70-talet är allt för liten för att kunna skada dina ägg. Även om du hade röntgenundersökts 100 gånger är påverkan på fertiliteten försumbar.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.