p>Fråga Röntgendoktorn

Dec
07

Strålning inför graviditet


Fråga Jag ska röntga höger höft samt ländrygg denna vecka; samtidigt så försöker vi att bli gravida. Bör man vänta med att försöka bli gravid och i så fall hur länge? Kan oocyterna få kromosomskada pga strålningen? (I så fall måste man väl vänta minst 3 månader så att eventuella skadade oocyter hinner genomgå ogenes och stötas ut?)

Svar Du bör vänta med att bli gravid tills efter röntgenundersökningarna. Normalt görs varken ländryggs- eller höft-röntgen på gravida patienter, såvida det inte finns starka medicinska skäl till att göra undersökningarna. Detta därför att det finns en liten risk med att fostret kan påverkas negativt av röntgenstrålningen.

Du bör tala om för röntgenpersonalen att du planerar att bli gravid. Bäst är att ringa innan undersökningen, se telefonnummer på kallelsen.

När utredningen om dina besvär med höft/rygg är klar, dvs inga fler röntgenundersökningar är inplanerade, så behöver du inte vänta någon tid alls. Det finns inget som tyder på att ett foster/barn tar skada av att dina ägg har blivit bestrålade i samband med röntgenundersökningar. Däremot finns det viss forskning som tyder på att kvinnor som genomgått strålbehandling (tusen gånger högre stråldos till äggen) bör vänta minst i två månader efter bestrålningen innan de planerar att bli gravida.

Svarat av M.O., sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.