p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
23

Strålning hos tandläkaren


Idag var jag med min son till tandläkaren & de tog en röntgenbild på hans tand. Jag satt ca 3 m från honom (utan blyskydd)och är nu orolig för att mitt barn tagit skada av detta. Jag är i v.35. Tandsköterskan sa att det inte var någon fara för att strålningen är så liten, men jag ville ändå kolla med er.

Då man röntgenundersöker små barn är det bra om någon förälder är med vid undersökningen, detta för att barnet ska kunna känna sig trygg. Normalt ska man som medföljande förälder ha strålskyddsförkläde (blyförkläde) på sig. Alternativt kan man står en bit bort. Då strålningen snabbt avtar med avståndet reducerar ett avstånd på två meter strålningen lika mycket som ett strålskyddsförkläde. Du var tre meter bort och då är det inget som helst problem för dig eller för ditt foster.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.