p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
10

Skelettålder


Fråga Hur tillförlitlig är den längd man får fram vid handledsröntgen under en tillväxtutredning?

Svar Vad vi räknar ut är hur länge skelettillväxten fortgår. Dvs. om barnet har en normal, retarderad eller accelererad skelettålder. Detta betyder att vid retarderad skelettålder kommer barnets skelettet att växa kortare tid än vad som borde vara ”normal växttid”. Vid accelererande skelettålder kommer skelettet att växa längre tid än vad som anses normal växtid.

Vi tar en röntgenbild över handen på barnet. Tidpunkten för då skelettet slutar växa kan räknas ut efter de tillväxtzoner som finns i fingrarna men framför allt i handlovens ben. Hur väl den tid vi räknar ut överensstämmer med den kommande verkligheten kan variera med +/- 1 års tillväxt.
Tidigare räknade vi även ut den förmodade slutliga längden på barnet. Denna uträkning gör numera barnmottagningen på lasarettet ( detta gäller i alla fall hos oss).

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.