p>Fråga Röntgendoktorn

Maj
27

Se tarmsammanväxt med CT


Om man har en samanväxning i buken t.ex tarmar som växt i hop med varandra eller med buk väggen med mera, syns detta lätt på ct lågdos buk då?

I vissa fall kan man få indikationer på sammanväxningar, framför allt mot bukväggen.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.