p>Fråga Röntgendoktorn

Maj
20

Se tarmsammanväxning med CT


Kontrast eller inte? Kan man se samanväxningar i buken t.ex en tarm som växt ihop med en annan eller liknande på en ct utan kontrast? Syns det lätt med kontrast?

Det kan vara svårare utan kontrast.
Ofta är detta svårt att se oavsett om man använder kontrast eller ej.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.