p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
15

Se sen utveckling med MR


Kan man se på magnetröntgen vilken grad av utvecklingsstörning ett barn har? Han är 19 mån kan ej sitta elller gå ?

Man måste skilja på hur utvecklingstörningen ter sig kliniskt och vilka anatomiska avvikelser man då kan se vid en undersökning av hjärnan med magnetkameran. Det är just de anatomiska avvikelserna man kan se på MR. Hur detta sedan ev. ger uttryck som ett avvikande beteendemönster kan man inte i detalj avgöra med en MR-undersökning.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

1 kommentar

  1. Frida kommenterar:

    Hej, som en följdfråga till denna, om en magnetröntgen tagen vid 21 månaders ålder inte visar något onormalt, betyder det att man kan utesluta en utvecklingsstörning (mild-grav), har en dotter som är sen i utvecklingen men ingen diagnos.

    Svar: Man kan inte utesluta en störning vare sig fysiskt eller mentalt om MR påvisar en normal hjärnanatomi med helt normala förhållanden. För att utröna störningar i en hjärnan med ”normalt utseende” radiologiskt baseras detta på klinisk anamnes, neurologiska tester, gen-analys, mm.

    K.T. rtgssk
    Röntgen Helsingborg

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.