p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
28

Se dold båtbens-fraktur


Jag har tidigare brutit båtbenet och gick med fraktur i 7 år innan åtgärd. Det blev operation ganska omgående men läkningsprocessen var väldigt långdragen och var gipsad i många månader. Läkte tillslut ihop men dock något oregelbundet vilket enl. läkaren kan leda till förslitningsskador så småningom. Nu flera år senare nytt trauma med samma symtom som tidigare. Röntgad x 2 men ingen fraktur kan ses, symtomen kvarstår dock.
Är det möjligt att det kan vara någon spricka eller något som inte syns på vanlig slätröntgen?

benmärgsblödning utan synlig fraktur

MR båtbenet

Visst kan våra radiologer missa en ny fraktur med konventionell röntgen om ett ben dessutom varit brutet på samma ställe tidigare. Båtbensfrakturer kan behöver kontrollröntgas på nytt efter någon/några veckor då det kan ta lång tid innan denna typ av fraktur framträder på bild. Om fortsatt stark misstanke på benbrott finnes, trots ”friad” initial konventionell röntgen, kan man komplettera  undersökningen med antingen magnetkamera (MR) eller datortomografi (CT).

Om man på MR-bilderna kan se benmärgsblödning talar detta starkt för att en benskada finns även om man inte ser själva frakturlinjen.
Som du nämner är det viktigt att kontrollera och behandla båtbensfrakturer. En fraktur här kan leda till att en falsk led bildas pga. utebliven benläkning eller alltför kort behandlingstid. Detta kan framöver medföra onormalt stor förslitning i handleden med rörelsesmärtor, stelhet, mm.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

1 kommentar

  1. I. K kommenterar:

    Kan man se på röntgen hur gammal en fraktur är ?

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.