p>Fråga Röntgendoktorn

Aug
06

Se aortaaneurysm vid CT-urinvägar


FrågaÅkte in akut med smärtor i mage ljumske rygg och man gjorde en CT röntgen av buk. Fokus var på njurarna och de såg bra ut. Jag undrar om man hade sett tex. aneurysm eller krävs en särskild kontrast och röntgen för det?

CT-urografi

CT-urografi

SvarTrots att bildtagningen och kontrastinjektionen gjordes efter ett sk. ”protokoll” som är ”designad” för att optimalt avbilda njurar och urinvägar och dess uppladdning av kontrastmedel ser man även alla andra organ i buken. Översta delen av buken, i diafragmanivå, kan vara utlämnad vid bildtagningen. Detta beror dock på det protokoll som finns på den aktuella röntgenkliniken för denna undersökning. Det kan skilja något mellan protokoll och röntgenkliniker.

Vanlig utbredningen av ett bukaortaaneurysm (aortabråck) är nedom njurartärerna till en bit nedanför aortabifurkationen. Dessa partier är alltid med på bild oavsett röntgenklinik och protokoll.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.