p>Fråga Röntgendoktorn

Maj
27

Se alkoholskador på CT-hjärna


Ser man på ct-hjärna om man druckit alkohol en längre tid?

Oftast kan man inte se detta på en CT-skalle såvidar det inte har varit ett regelrätt missbruk under lång tid.

TLA. överläkare
RÖntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.