p>Fråga Röntgendoktorn

Mar
16

Röntgenstrålning av barnskalle


Min dotter ska på 3 mån ska ev genomgå en skallröngen för att se om plattorna har slutit sig..hur farligt är detta för hennes hjärna?

Som alltid när man gör en röntgenundersökning ska man kunna motivera undersökningen, dvs man ska anse att nyttan med undersökningen är större än risken med bestrålningen. För patienten är det då ett sämre alternativ att avstå från röntgenundersökningen än att göra den.

På små barn är kraniet upptill inte slutet, men det kommer att slutas med tiden. Det är viktigt att kraniet inte sluts för tidigt men heller inte för sent i livet. Om det finns misstanke om att kraniet inte utvecklas som det ska är det helt klart motiverat att göra en röntgenundersökning.

Strålningsrisken är väldigt liten. Förenklat kan man säga att om patienten åker bil till och från sjukhuset då man gör röntgenundersökningen är bilresan ungefär lika farlig som undersökningen (om man nu bor några mil från sjukhuset). Det finns alltid en risk att man ska råka ut för en trafikolycka, men den är inte speciellt stor, och på samma sätt är det med röntgenundersökningen. De allra allra flesta barn som röntgenundersöks kommer aldrig att påverkas negativt av röntgenstrålningen.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.