p>Fråga Röntgendoktorn

Jan
15

Röntgen en vecka in på graviditeten


Hur stor är risken att barnet i magen kan ta skada efter att mamman har blivit röntgat sig i magen. Barnet var endast en vecka gammalt då röntgen genomfördes.?

 Ett nyligen befruktat ägg är inte speciellt strålningskänsligt. Dock finns det en liten risk att ägget kan skadas. Om det befruktade ägget har skadats kommer det inte att klara av den komplicerade processen att växa fast i livmoderslemhinnan. Om graviditeten fortgår har det befruktade ägget inte tagit någon skada av bestrålningen.

 M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.