p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
23

Röntgen av matstrupen och graviditet


Nästa vecka ska jag röntga min matstrupe. Om jag är gravid i ett väldigt tidigt skede, kan då detta vara skadligt för fostret? Röntgen kommer att pågå under ganska lång tid då jag skall äta medan de röntgar.

Det är inget problem om du är gravid. Det är först om man strålar direkt mot livmodern eller i dess omedelbara närhet som man behöver fundera på om ett eventuellt foster riskerar att utsättas för strålning. När din matstrupe och eventuellt övre delen av din magsäck blir undersökt kommer din egen vävnad ner till livmodern att utgöra ett mycket effektivt strålskydd. Den strålning som går neråt i din kropp är så kallad spridd röntgenstrålning och denna har låg energi och kommer därför effektivt att stoppas upp av din egen vävnad innan den når livmodern.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.