p>Fråga Röntgendoktorn

Maj
03

Risk med tjocktarmsröntgen innan graviditet


Kan en tjocktarmsröntgen innebära minskad möjlighet för en kvinna att bli gravid i framtiden?

Inga problem. Fertiliteten påverkas inte och någon ökad risk för skador hos avkomman finns heller inte. Förr trodde man att om kvinnas ägg eller mannens testiklar och spermier blev bestrålade kunde strålskador föras vidare till framtida avkomma. Trots intensiv forskning har man aldrig kunna påvisa en sådan skada vid de stråldoser som förekommer inom röntgendiagnostiken. Idag anser man att bestrålning, i samband med röntgenundersökning, av ägg/spermier/testiklar före befruktning inte är något problem.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.