p>Fråga Röntgendoktorn

Dec
10

Positivt graviditetstest


Gjorde för dryga veckan sedan en CT röntgen av lungor, och gjorde innan det ett grav.test då jag inte kunde utesluta graviditet. Testen var negativt och röntgen genomfördes.
Gjorde idag ett nytt grav.test vilket var positivt. Finns det någon risk med att jag röntagdes under väldigt tidigt (ca 1v) graviditet?

Det är inget problem att undersöka lungor med CT (datortomograf) om man är gravid. Den strålning som kan träffa fostret/embryot är så kallad spridd röntgenstrålning. Denna strålning har låg energi och stoppas effektivt upp av kvinnans egna vävnad innan den når fram till fostret/embryot.

M. O. Sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.