p>Fråga Röntgendoktorn

Sep
03

Vad är PET-CT


Fråga Vad är skillnaden mellan PET-röntgen och datortomografi ? Vilka orter i Sverige kan erbjuda PET röntgen ?

Svar PET-CT är en kombination av den ”vanliga” datortomografen (CT) och PET-kamera (positron emissions tomografi) i en och samma maskin. PET-kameran kan registrera och grovt lokalisera (avbilda) var i kroppen ett i blodet insprutat sockerburet radioaktivt ämne återfinns.  ”Aktiva” tumörer behöver mer ”energi” än vad omkringliggande normal frisk vävnad kan ge ifrån sig varför det då blir en längre tids högre koncentration (upptag) av den radioaktiva spårämnet i tumören. Detta registrerar PET-kameran.
CT är en roterande röntgenkamera som enbart, men detaljerat, avbildar kroppen i ”bildskivor”. Dessa bildskivor av kroppen kan fås i vilka riktningar som helst.
Det fina med denna kombination är att där Pet-kameran registrerar stor aktivitet av det  insputade spårämnen där kan CT’n visa den exakta lokalisationen. Dvs. PET-kameran och CT’n tar bilder samtidigt över samma område där man sedan kan lägga ihop bilderna ”över” varandra. Detta ger en mycket bättre diagnostik och exakt lokalisation  av en ev. tumör än om metoderna hade använts var för sig.

Det är främst stora universitetssjukhus som har dessa mycket dyra maskiner. Lund, Malmö, Umeå, Örebro, Linköping, Karolinska i Stockholm, Akademiska i Uppsala, Sahlgrenska i Göteborg samt Växjö och Falu lasarett en PET-CT….
Idag installeras däremot på flera mindre sjukhus sk. SPECT-CT som kan liknas med en ”enklare och billigare PET-CT-kopia”. Denna är en hybrid av CT och gammakamera. Även här sprutas specifika radioaktiva ämnen in i blodet som tas upp av specifika organ.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Sep
03

Röntgen vid graviditet


Fråga När jag var gravid i vecka 22 röntgades mitt finger. Jag hade blyförkläde på mig, men är ändå jätte orolig att detta kan ha skadat barnet. Är det troligt att  barnet kan ha tagit skada?

Svar Vid röntgenundersökning av fingrar används röntgenstrålar med låg energi. Energin räcker till för att kunna stråla igenom ett finger. Strålningen är dock alldeles för svag för att kunna påverka ett foster. I ditt fall finns det inget att oroa sig för.

Svarat av M. O., sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Sep
03

Se mjukdelar med vanlig röntgen


Fråga Om man gör en sk. vanlig rtg på ländrygg och bröstrygg kan man då även se om det finns tumörer på mjukdelarna?

Ländrygg

Ländrygg

Svar Nej, inte om de inte är väldigt stora.
En magnetkameraundersökning är betydligt bättre på att visa mjukdelstumörer.

Svarat av T.L. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs  lasarett

Sep
02

Scintigrafi


Fråga Jag undrar hur långt tillbaka i tiden som en scintigrafi kan påvisa skadade ben.
Jag blev skadad i februari, fick en scintigrafi i slutet av augusti för att jag fortfarande hade problem med foten som jag skadade.

Svar Det vet vi inget om.
Kontakta någon klinisk/fysiologisk avdelning som utför denna typ av undersökningar.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Sep
02

Se gammal skador på CT


Fråga Jag har gjort CT Röntgen jag undrar om man kan se gamla skador man har haft som ADHD eller Stora inlärnings svårigheter eller Dysfasi. Kan man se Skador som har hänt när man var liten och en olycka som har hänt 6 månader sedan ???

Svar Datortomografi (CT) av hjärnan kan inte visa något anmärkningsvärt vid ADHD eller liknande.
Magnetkameran (MR) har använts i forskningen kring ADHD men jag har inte sett det användas i klinisk rutin vid ADHD-diagnostik.
Avseende ”skador” som hänt så beror det helt på vilken typ av skador det gäller.

Svarat av T.L. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
30

Oljud med MR


Fråga Gjorde MR rötgen ländrygg igår, min fråga är rent teknisk, vad är det som slammrar så högt? Ljudet ändrade karaktär mest hela tiden hörde inte ens musiken i lurarna.

Svar Magnetisk resonans (MR) är en teknik som utnyttjar ett starkt likformigt magnetfält. Detta magnetfält skapas av en elektrisk ström i en spole. För att kunna skapa bilder måste man dessutom under undersökningen ha varierande magnetfält som slås av och på. Dessa skapas också av elektriska strömmar i spolar. Magnetiska krafter är väldigt starka, och när man slår på och av de varierande magnetfälten så kommer spolarna som skapar dessa att hoppa till eftersom det likformigt starka magnetfältet, med magnetiska krafter, vrider spolarna lite grann. Det är när de elektriska spolarna hoppar till som det uppstår ett knackande ljud. För att kunna få en bild av kroppens inre behövs olika komponenter av MR-signaler. Hur högt det knackande ljudet är och hur ofta knackningarna kommer beror på vilken del av MR-signalen som samlas in.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
30

MR av endast armen


Fråga Jag undrar om det finns någon magnetröntgen där man kan stoppa in sin arm för röntgen?

Lång tunnel

Lång tunnel

Svar För några år sedan hade vi en liten MR-maskin avsedd för att enbart stoppa in ett ben eller en arm. Denna stod och samlade damm till en hög kostnad. Tanken var god men gav helt oacceptabla bilder som nog var resultat av att magneten var så liten. Dessa små MR-maskiner återfinns nog idag endast på ett fåtal röntgenavdelningar (vad vi vet har Sophiahemmet en). Dessa avbildar då endast armbåge, underarm/hand resp. knäled, underben/fot.
Idag finns däremot sk. öppna MR-maskiner. Dessa har ingen helt omslutande tunnel och har även kortare magnetutrymme (längd). Detta underlättar avsevärt för patienter som har svårt för trånga utrymmen.
Vid undersökning med ”normal” MR med lång tunnel finns alternativet att ligga på magen med armarna utsräckta in i tunneln. Patienten behöver då inte föras sååå långt in i tunneln. Det finns patienterna som anser att det känns lättare, klaustrofobiskt sett, att ligga på magen och titta ut längs ”tunneln”.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
27

Strålning vid undersökning av hjärtrytmrubbning


Fråga Jag ska genomgå en elektrofysiologisk undersökning på mitt hjärta. I samband med detta ska det ske en genomlysning för att få elektroderna på rätt plats. Hur många millisivert ger en sådan undersökning i snitt? Vad är maxgränsen (millisivert) för röntgen per år?

Svar Att ge ett noggrant värde på stråldosen är mycket svårt. Stråldosen beror på många olika omständigheter, om röntgenapparaten är gammal eller modern, på läkarens erfarenhet, hur du som patient ser ut då stråldosen blir högre ju större/kraftigare du är. Dock kan man mellan tummen och pekfingret säga att stråldosen troligen hamnar kring en millisievert (mSv).

Det finns inga dosgränser då det gäller bestrålning av patienter. Här gäller istället att man ska uppfylla två villkor. Det första är att nyttan med att använda röntgenstrålning ska vara större än den förväntade risken. Detta villkor brukar oftast vara uppfyllt om man är sjuk. Det andra villkoret som ska uppfyllas är att man inte ska utsätta patienter för någon onödig bestrålning. Rutinerna ska alltså vara sådana att man uppnår önskat resultat med lägsta möjliga dos.

Då det gäller gränser för de som arbetar i miljöer med joniserande strålning gäller maxgränsen 20 mSv per år.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
26

Blyskydd vid MR


Fråga Bör man ha på sig ett likadant förkläde som vid vanlig röntgen, under en MR undersökning när man är gravid?
Jag är gravid i v.28 och funderar också på om det verkligen är nödvändigt att hela jag ligger inne i maskinen när det är min hand som ska undersökas?

Svar Magnetisk resonans (MR) är en teknik som utnyttjar radiovågor och magnetfält. Vid vanliga röntgenundersökningar utnyttjas röntgenstrålning. Strålskyddsförkläden för röntgen innehåller bly (eller andra tunga ämnen) som absorberar röntgenstrålar. Dessa förkläden går inte att använda i MR-sammanhang, då den tekniken är helt annorlunda.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Aug
26

Röntgen av fot vid graviditet


Fråga Jag har en fråga angående att röntga foten. Jag förlorade min son (i åttonde graviditetsmånaden) i Juni och nu försöker vi på nytt igen. Samtidigt så har jag fått någon slags skada i foten, den har börjat svullna och kan knappt stödja på den. Så jag vill åka in och få den röntgad, men är rädd för strålningen för fostret. Jag är inte gravid ännu, men är det skadligt för fostret eller för spermierna i väldigt tidigt stadier? Vill ju inte riskerar någonting!

Svar Att göra en röntgenundersökning av foten är inget problem alls. Röntgenstrålarna träffar ju inte fostret (eller ännu inte befruktat ägg) direkt, utan det är endast spridd strålning som kan ge stråldos till fostret (ägget). Spridd röntgenstrålning har kort räckvidd i vävnad, vilket innebär att vävnaden mellan din hud in till livmodern fungerar som en mycket effektiv strålskärm för fostret (ägget). Dessutom är avståndet mellan foten och livmodern stort, vilket är en fördel eftersom strålningen snabbt avtar med ökat avstånd.

Svarat av M. O.  sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett