p>Fråga Röntgendoktorn

Aug
26

Blyskydd vid MR


Fråga Bör man ha på sig ett likadant förkläde som vid vanlig röntgen, under en MR undersökning när man är gravid?
Jag är gravid i v.28 och funderar också på om det verkligen är nödvändigt att hela jag ligger inne i maskinen när det är min hand som ska undersökas?

Svar Magnetisk resonans (MR) är en teknik som utnyttjar radiovågor och magnetfält. Vid vanliga röntgenundersökningar utnyttjas röntgenstrålning. Strålskyddsförkläden för röntgen innehåller bly (eller andra tunga ämnen) som absorberar röntgenstrålar. Dessa förkläden går inte att använda i MR-sammanhang, då den tekniken är helt annorlunda.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Aug
26

Röntgen av fot vid graviditet


Fråga Jag har en fråga angående att röntga foten. Jag förlorade min son (i åttonde graviditetsmånaden) i Juni och nu försöker vi på nytt igen. Samtidigt så har jag fått någon slags skada i foten, den har börjat svullna och kan knappt stödja på den. Så jag vill åka in och få den röntgad, men är rädd för strålningen för fostret. Jag är inte gravid ännu, men är det skadligt för fostret eller för spermierna i väldigt tidigt stadier? Vill ju inte riskerar någonting!

Svar Att göra en röntgenundersökning av foten är inget problem alls. Röntgenstrålarna träffar ju inte fostret (eller ännu inte befruktat ägg) direkt, utan det är endast spridd strålning som kan ge stråldos till fostret (ägget). Spridd röntgenstrålning har kort räckvidd i vävnad, vilket innebär att vävnaden mellan din hud in till livmodern fungerar som en mycket effektiv strålskärm för fostret (ägget). Dessutom är avståndet mellan foten och livmodern stort, vilket är en fördel eftersom strålningen snabbt avtar med ökat avstånd.

Svarat av M. O.  sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Aug
25

Se gammal skada med MR


Fråga Jag misshandlades på hemväg ifrån mitt arbete och fick en postal blödning i underbenet som vart ärrvävnad. Senare då jag fick en magnetröntgen visade den även på en bruten menisk.
MR togs många år efter och min fråga är: Kan man se på en MR röntgen när ungefär eller exakt hur gammal skadan är?

Svar En MR-undersökning kan inte avgöra åldern på skador på ben som är äldre än ca. 2 månader.
Detta är ungefär den tid det finns kvar ett hematom (blödning) i benbrottet efter skadetillfället. Åldern på ett benbrott kan således inte preciceras efter denna tid om man enbart tittar på benblödningen.
Detsamma gäller vid konventionell röntgen där man efter ca. 2-4 veckor kan se sk. callusbildning. Callus är en uppbyggnadsprocess över benbrottet som består av bindväv, brosk och benceller. Denna callusbildning ses upp till ca. 6-7 veckor efter ett benbrott. Callus som ses med vanlig röntgen försvinner sedan succesivt då callus ombildas till ben.
Därpå fortsätter en sk. remodulleringsfas. Denna tid då benets struktur mineraliseras, stärks (hållbarhet) och där ”överblivet” ben tas bort kan ta månader till år. Efter denna fas ser benet ut som innan skadan.
Det går således enligt våra radiologer inte att avgöra ett gammalt benbrotts ålder med någon röntgenmetod (inkl. MR).

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
13

Barn med vid röntgen


Fråga Vår son gjorde CT av huvudet. Jag stod i rummet under tiden, vid fotändan av ”sängen”. Jag fick ett blyförkläde. Min dotter 12 år stod bredvid mig, hon fick inget blyförkläde. Vi stod i CT-rummet under hela undersökningen. Kan min dotter ha tagit skada? Kan hon bli steril eller få sjukdomar?

Svar Med största sannolikhet händer det inget med din dotter.
Det måste på något sätt ha blivit ett missförstånd. Normalt brukar man inte tillåta att barn är med inne i undersökningsrummet när någon anhörig röntgenundersöks, och tanken var nog att hon skulle ha gått ut eftersom hon inte erbjöds något strålskyddsförkläde.

Risken att hon på något sätt skadas är i praktiken obefintlig. Men om risken är väldigt liten, varför bekymrar man sig då alls om strålningsrisker?
Man kan likna det hela med att åka bil utan att använda bilbältet. Gör man en kort resa på kanske några hundra meter är risken för en trafikolycka väldigt liten, men varför chansa med att inte använda bilbältet. Samma med strålningsrisker för anhöriga som är med vid röntgenundersökningar, varför chansa, antingen strålskyddsförkläde eller så lämnar man röntgenrummet då röntgenapparaten strålar. Men som sagt, risken är väldigt, väldigt liten.

Svarat av M.O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
13

MR och skelettskada


Fråga Vilken typ av röntgen är bäst på att visa en gammal (6-3 månader ) skada i ben/brosk som till stora delar har självläkt men som fortfarande ger personen besvär?
Skadan verkar fortfarande läka, men den förvärras när min kompis är normalt aktiv.
Vi har fått besked att MR inte är bra på att visa ben/gamla benskador.

Svar Den bästa samt enklaste metoden för att påvisa ny resp. äldre skelettskada är med en vanlig konventionell röntgenundersökning. Om en skelettskada  engagera eller misstänkts för detta av en led kan undersökningen kompletteras med datortomografi (CT). Likaså för att kartlägga mer komplicerade frakturer inför ev. behandling eller operation.
MR visar brosk- och ligamentskador mycket bra men används inte för diagnostik av skelettskador.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
12

Röntgad ofta


Fråga Hur ofta kan man röntga sig utan risk. Jag röntgade alla leder för 1 och ett halvt år sedan. Jag tror det var 36 bilder, för att se förändringar på grund av min reumatism. Det var inga förändringar. För ett år sedan var det mammografi och nu om två dagar tjocktarmsröntgen där de ska ta en massa bilder. Så vitt jag vet misstänker man inget speciellt förutom att jag har lågt blodvärde och äter järntabletter. Man vill se om det läcker ut blod någonstans, men är det inte bättre att jag äter järntabletter först för om se om jag blir bättre.
Jag är orolig för att syftet med denna röntgen inte uppväger de risker jag utsätts för.

Svar Som du skriver i din fråga så handlar alla röntgenundersökningar om att nyttan med undersökningen ska uppväga de risker som undersökningen innebär.
Oftast är detta inget problem, är man sjuk överväger i praktiken alltid nyttan med undersökningen. Jag kan inte (och vill inte) uttala mig om just ditt fall. Det är något som du bör diskutera med din läkare.

Svarat av M.O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
12

Se lungorna på en CT-buk


Fråga Kan man se lungorna vid en datortomografi av buken? Hade misstänkt lunginflammation för ungefär ett år sedan och blev ordinerad medicin, ingen lungröntgen gjordes. Jag har sedan dess inte kännt mig helt återställd och har tidsvis fortsatta problem. Genomgick nu i våras en datortomografi av buken och undrar om man under den undersökningen hade kunnat se om det även var något fel på lungorna? Såsom sviterna efter lunginflammation eller blodpropp?

CT-buk

CT-buk

Svar Rent anatomiskt så diafragmavalven välvda ner framåt och framför allt baktill mot ryggen. Detta betyder att man vid en CT  av buken då även får med lungornas nedre delar. Det primära bildfältet ska ju vara över buken men mindre delar av lungorna ses alltid på bilderna. Detta förutsätter att att CT-undersökningen även involverar övre delen av buken vilket den mestadels gör.

Hur stor del av lungorna som ”kommer med på bilderna” beror på hur inställningarna för bildtagningen är gjorda av de som genomför undersökningen samt diafragmans utseende. De stora centrala blodkärlen i bröstkorgen, som sitter högre upp, är mycket sällan med på bilderna varför bedömning av blodproppar, etc. knappast går att göra. Det är främst ev. vätska i lungsäcken som går att bedöma som ev. sk. bifynd. Ibland kan dock även andra sjukliga förändringar synas på dessa bilder av dessa delar av lungorna. Ett ev. bifynd anges i svaret vilket då troligen resulterar i att lungorna kommer undersökas i sin helhet omgående eller vid ett senare tillfälle.

Se hela bildserien av CT-buk  i vårt [bildarkiv].

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
11

Röntgen och graviditet


Fråga Jag jobbar på en röntgenavdelning. Jag undrar hur farligt det är att vistas inne vid en röntgenapparat under genomlysning när man är gravid. Jag är gravid i v.16. Jag stod och stämplade en kasset inne i rummet ca två meter bort från röntgenröret utan blyförklade när min kollega började genomlysa en ländrygg. Hon hann inte ta någon bild när jag var där. Jag kanske var där mellan en till två sekunder innan jag hann ut. Nu är jag orolig att mitt foster ska ha skadats på nåt sätt.

Svar Det finns naturligt bakgrundsstrålning som alltid strålar och som alltid ger oss en liten stråldos. Under hela graviditeten får ett foster en stråldos på ungefär 1 mSv från den naturliga bakgrundsstrålningen. Risken med strålning från den naturliga bakgrundsstrålningen anses som mycket liten och betraktats i praktiken som försumbar, även för ett foster.

För att ditt foster ska få en lika stor stråldos som han/hon får från den naturliga bakgrundsstrålningen behöver du om du saknar strålskyddsförkläde, stå bredvid en patient, under ca tio timmars genomlysning. Anledningen till att det behövs lång genomlysningstid är att din egen kropp fungerar som en strålskärm till fostret. Den vävnad som finns mellan din hud och in till fostret absorberar det mesta av strålningen som uppstår vid genomlysning. De få sekunder som du blev bestrålad innebär inte någon risk för ditt foster.

Svarat av M.O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelninghen Helsingborgs lasarett

Aug
04

Diagnostik med CT


Fråga Har länge haft ont i magen, blev i oktober op för en blindtarm. Efter den började jag efter ett halvår får besvären med jätte magknip och smärta i vänster sida av buken. Jag har gjort koloskopi, som är normal. Åkt in akut och fick gjort en akut CT-med kontrast, där upptäckte man att jag hade ett bukväggsbråck, som man bör operera. Har nästan konstant illamående var gång jag ätit. Svaret från CT, var inget annat mer än bråcket.
Nu är jag klart orolig att det är annat som är besväret då jag forfanade har smärtor och illamående.
Vad kan man se på CT-buk, ser man ifall man har någon med underlivet? Ovarialcancer, njurarna, bukspottskörtel, lever. Hade inga patologiska förstorningar. Är orolig att jag har cancer i magen.

Svar CT-buk med intravenös kontrast är en utmärkt metod för att bedöma sjukliga förändringar i bukens organ.
Det är inte alltid att man kan ställa definitiv diagnos men oftast ser man om någonting är fel. Dock är ingen metod 100%-ig men har man en väldigt specifik frågeställning kan man ofta ”skräddarsy” undersökningen för att göra diagnostiken ännu säkrare.

Svarat av T.L. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
04

Rätt till MR


Fråga Jag är en tjej på 29 som haft knäproblem sen jag överbelastade knäet under en pilgimsvandring för drygt 3 år sedan. Jag är för tillfället bosatt i Norge och har blivit rekommenderad av min norska läkare att göra en MR-undersökning av knäet. Dessvärre bedrivs detta bara på privatkliniker som inte har avtal me landsting och kostnaden skulle landa på 2000-3000nkr. Jag kommer snart skriva mig i Sverige igen och undrar om jag där kan få undersökningen genom vanliga sjukvården så jag slipper betala själv.

Svar Du kan givetvis gå till en doktor i Sverige för att få remiss till MR, …om denne läkare anser det är behövligt! Denna rätt till medicinsk bedömning och behövlig sjukvård har alla som uppehåller sig i Sverige oavsett nationalitet.
Du går till en vårdenhet inom det område där du kommer att bosätta dig. Den enda kostnaden då blir den vanliga avgiften för ett läkarbesök (200-300:- beroende på landsting). Själva MR-undersökningen kostar dig sedan inget.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett