p>Fråga Röntgendoktorn

Nov
09

Cholecystit på ultraljud


Härom veckan led jag av hög feber, CRP på 155 och buksmärtor som började som intervallsmärtor och sedan efter ca 12 timmar övrgick till kraftig molvärk i epigastret och högt upp till höger i magen. Sent på kvällen dag 3 (då jag besökte akuten pga att feber o smärtor ej gav vika) gjordes en ultraljudsndersökning där svaret blev att det inte fanns några gallstenar i blåsan och allt såg bra ut.
Min fråga är nu, kan det ändå ha varit en kolecystit? När i förloppet av en akut gallstensattack ser man vidgade gångar osv? Kan det ändå vara gallan som spökade eller är det uteslutet? Kan det ha varit en sten som kilade sig fast och sedan släppte spontant?

Cholecystit

Du har helt rätt, man kan mycket väl ha en gallstensattack, med en fastkilad sten som sedan avgår spontant, utan att gallvägarna hinner att vidga sig.
Däremot har du troligen inte haft någon cholecystit eftersom ”allt såg bra ut”, som du skriver.
Så som vi definerar cholecystit med ultraljud finner man bl.a. förtjockad gallblåsevägg.

S. E. ulj.ansv. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Nov
05

Behov av ny röntgen


 Haft en fruktansvärd ryggvärk med bl a problem att gå, går nu på smärtlindrande och hos kiroprakt o börjar bli bättre. för ca 8 år sen röntga jag mig och hade i nivå L4-L5 en viss generell diskprotrusion utan rotpåverkan också i L5-S1 ses en viss centralt protrusion men inte någon synlig rotpåverkan. Kan detta ha ändrats efter några år och till vad? O bör en ny röntgen göras?

 Om du bör, ska eller har ett behov av en ny röntgen vet våra radiologer inget om. Detta är en fråga för din egen doktor att ta ställning till.
Dock kan 8 år tyckas vara en väldigt lång tid i ens sjukdomshistoria. Många behandlingar och åtgärder baseras ju på relativ aktuell diagnostik.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Nov
05

Rotblockad på röntgen


 Jag undrar hur man kan få reda på vilka läkare och var i landet de finns, som utför nervblockader i rygg?
Har gått hos en läkare i Stockholm som specialiserat sig på blockader med genomlysning, men han har trätt ur tjänst. Så jag letar förtvivlat efter en ny!

 I stort sett alla röntgenavdelningar, på sjukhus av ”normal storlek”, gör dessa rotblockader med en mix av kortisonpreparat. Det är inga avancerade ingrepp. Det enda som behövs är en ”röntgengenomlysning och en kunnig radiolog”.
 Be din doktor skicka en remiss till närmaste röntgenavdelning.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Nov
03

Värme av kontrastmedel


 Under en CT av hjärnan, pga svår huvudvärk, upptäcktes att jag hade ett aneurysm. Blev remitterad till en angiografi och då upptäcktes det ytterligare ett. Det största är 7mm och det andra lite mindre.
Min fråga är: Det togs flera ”plåtar” och det blir ju en viss värmekänsla, men för varje bild de tog blev det allt varmare. Till sist kändes det som att det brändes. Det var mycket obehagligt och skrämmande. Ska det verkligen kännas så? Nu är jag rädd för att behöva göra om detta om det ska bli operation.

 Det som värmde är troligen den kontrastmedel som sprutades upp selektivt i halskärlen till huvudet. Denna effekt är vanlig. Även huvudvärk kan uppstå i samband med kontrastinjektionen till hjärnan.

Kontrastmedel har allmänt en värmande effekt vid snabb injektion lite beroende på var i kroppen man sprutar det. Detta på grund av bl.a. kontrastens något högre osmotiska effekt som gör att den drar in vätska genom kärlväggen från omgivande organ. I vilken grad beror på kontrastens isotona egenskaper och jodkoncentration. De flesta biologiska strukturer i kroppen är ju sk. semipermeabla (halvgenomträngande).
Plasmavolymen (mängden ”blodsubstans”) i blodkärlen ökar vilket blir en vidgning av blodkärlet. Vidgade blodkärl värmer. Man vet inte om denna vidgning av mindre kärl även ger en smärtpåverkan. Man har inte kunnat påvisa att det finns några smärtreceptorer i kärlväggen som reagerar med dessa obehag till följd av den ökade plasmavolymen i blodkärlet.
När man sprutar större kontrastmängder ut i mindre kärl byts blodet ut någon sekund mot kontrastmedlet. Denna snabba sk. hemodynamiska effekt av bl.a. syrebrist kan ha en påverkan på ”mer känslig” omkringliggande vävnad.
Men ingen tycks veta den exakta orsaken till vissa effekter som kontrastmedlet åstadkommer.

Det är ju även så att efter man blivit varse om något så känner man efter lite mer vilket också då känns mer….

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Nov
03

Vanlig röntgen vs. MR-fotled


 Jag har problem med vä-fotled, som jag upplever ”låser” sig. Detta kan hända utan någon nämnvärd ansträngning eller belastning. 
Saken är den att jag har hög hålfot (inlägg är på g) samt att jag är överrörlig i alla leder, enligt Carter Wilkinson skalan så är jag klassad som en 8 av 10. Jag har fått göra en vanlig röntgen men man hittade inga förklaringar till mina problem. Jag ska få göra en MR efter min nu pågående graviditet.
Min fråga är: Man misstänker en lös broskbit, men kan man inte se ”spår”/tecken på detta på en vanlig röntgen?
Om man INTE hittar något på MR röntgen, finns det mer att göra då?

 Med konventionell ”vanlig” röntgen ser man vanligtvis endast skelettet. Om det förekommer kalkförändringar kring en led eller sena ses även detta. Brosk, ligament och senor, som är en mjuka delar av en led, ses inte. Man kan därför inte exakt specificera broskhöjd, broskdestruktion, ligamentskador, senrupturer, mm. med ”vanlig” röntgen. MR-kameran är däremot oftast mycket bra på denna diagnostik och klargör många gånger oklar diagnostik.
Vad och hur behandlingen av dina besvär i fotleden ser ut kan våra radiologer inte svara på. Detta är en fråga för din egen doktor eller en ortopedisk specialist.

 K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Nov
02

Privat MR-undersökning


 Jag vill fråga om man som privat person får göra en magnetröntgen?
Hur mycket kostar det??

 Alla får göra en MR undersökning om man fått en remiss från en doktor eller annan godkänd remissföreskrivare som anser detta befogat.
Räkna dock med att det kan kosta ett antal tusenlappar beroende på undersökning och på vilka avtal aktuell vårdenhet har eller inte har med landstinget, försäkringskassan, försäkringsbolag, mm.

Läs tidigare inlägg om detta [ här ].

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Nov
02

Tandställning i MR


 Jag ska göra en magnetröntgen på min fot , och har tandställning kan jag göra mr ändå?

 Det är inget som helst problem.
Tandställningens rostfria tråd är så tunn samt att den är fastmonterad mot tänderna. Enda tillfället den kan störa bildtagningen är om man avser att undersöka just käkbenet runt tänderna.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Nov
01

Hur länge dröjer ett MR svar


 Hur lång tid får det ta innan man får ett svar på en Mrt-röntgen? Min son gjorde en röntgen för över en vecka sedan av sitt ena knä. vi tog kontakt med vården angående detta och fick till svar att läkaren som skulle titta på bilderna var på semester och återkom om en månad! Är detta rimligt?

 När svar erhålles från en röntgenundersökning beror dels på vilken prioritet undersökningen har.
Detta betyder att akuta undersökningar får svar omgående. Hit hör olyck0r, skador inom rygg och skalle, etc. Även högt prioriterade undersökningar som anses ”halvakuta” ges svar på inom det snaraste. Likaså om granskande radiolog ser något som bör påtalas för patientens läkare trots att undersökningen inte anses prioriterad.
Därefter kommer de mindre prioriterade undersökningarna där även utredningar ingår. Dessa svar ges normalt inom 2 veckor. Vid hög belastning kan det dröja 3-5 veckor innan svar skickas från en lågt eller ej prioriterad undersökning.
Så ser det, tråkigt nog, ut för många röntgenkliniker idag. Detta trots att flertalet radiolog granskar MR-bilder.
Hur det ser ut på mindre kliniker och hos privata vårdaktörer är svårt att säga. Men att där inte finns någon röntgendoktor alls under en hel månad som granskar MR-bilder låter fel.
Är det så att det din egen doktor som ska förmedla svaret från röntgen vidare till dig… som är på semester?

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Okt
28

Biverkningar av CT


 Förutom strålningsrisken på lång sikt så undrar jag vad man kan få för biverkningar i nutid. Mao från datortomografin CT till de närmsta dagarna?? Jag har gjort en rönten CT av min huvud utan kontrast. Och fått efter den huvudvärk, illamående och yrsel. Det uppstod ca 10 timmar efter röntgen. Är det vanligt? Hur lång tid ska det hålla i?  Jag gjorde även en rötgen på min nacke 14 dgr innan och då fick jag inga besvär alls efter.

 Röntgen orsakar ingen huvudvärk eller annan omedelbar effekt på kroppen. Vad som var orsaken till de obehag du kände efter CT-undersökningen vet vi inte.
Man gör ju ingen CT-skalle utan orsak. Det kan vara en del av de besvär du sökte för och som avses utredas.
Sedan finns det ju t.ex. tillstånd av el-allergier där forskningen är mycket bristfällig. CT’n är en MYCKET strömintensiv maskin. Vi har även hört från patienter som besvärats av det laserljus i CT’n som ger referenser vid placeringen av aktuell kroppsdel. Denna starka ljusstråle kan passera ögonen och ev. ge besvär av något slag.
Men… vi vet inte mer.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Okt
28

Vad visar MR-knä


 Om man skadat knät och en vanlig röntgen inte visar på någon fraktur eller korsband/ledbansskada vad kan man då eventuellt upptäcka för skada om man gör en MR, och som inte syns på en vanlig röntgen?

 Den vanliga konventionella röntgen visar bara skelettet. Viss diagnostik av korsbandsskador kan göras då korsbandsfästena innuti knäet ibland bryts/slits av i samband med skada. Detta kan då ses med ”vanlig” röntgen.
MR däremot visar mjukdelarna i knäleden mycket bra. Det är ligament, led- och korsband, menisker, brosk, muskeldefekter samt även utgjutningar, mm.
Så att undersöka knäleden även med MR, som är en mycket bra undersökning, gör således diagnostiken komplett. En ev. behandling av knäet kan då också preciseras då man får en fullständig och säker diagnostik.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett