p>Fråga Röntgendoktorn

Aug
03

Läkning på röntgenbilden


Fråga Jag har en fråga om röntgen. Jag fick en spricka i handen efter 17 dagar i gips så hade det inte läkt något. Men efter 6 veckor i gips så kan de inte bedöma om sprickan är läkt eller inte…ser man inte det?
De ser att sprickan ligger i oförändrat läge men inte om den är läkt. De har tagit bort gipset, fingrarna har varit svullen i 15 dagar och jag har värk/ont är det normalt ?

Svar Läkningsförloppet efter en skelettskada beror på flera faktorer, bland annat ålder och hur patientens fraktur ser ut. Ibland kan det vara svårt att på röntgen bedöma grad av läkning beroende på frakturens utseende, läge, skymmande gips, mm. Efter 6 veckor ser man oftast mer eller mindre tydliga läkningstecken… dock med förbehåll enligt ovan.

Svarat av T. L. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Jul
27

För mycket CT?


Fråga Har hört att det inte är bra med datortomografi upprepade gånger. Jag har gjort det två gånger när jag var ung (i 15 årsåldern och runt 21) har jag för mig och två gånger det senaste året, p.g.a. undersöka lungor och lever. Har blivit opererad för tjocktarmscancer som var malign men det syntes ingen spridning. Nu kommer det att bli undersökningar varje halvår ett tag tror jag med datortomografi. Funderar på om det är skadligt och cancerframkallande? Annars så kanske det finns någon annan undersökning? Är lite under 40. Förmodligen är det för att jag är ung som dom vill följa upp det i början trots att ingen spridning syns.

Svar Visst finns en liten risk med att använda röntgenstrålar. Vid upprepande undersökningar är den lilla risken samma vid varje undersökning om samma del av kroppen undersöks med samma metod. Man blir alltså inte känsligare för att man har utsatts för röntgenstrålningar tidigare.
Då det gäller uppföljning av patienter som haft cancer så är undersökning med hjälp av datortomografi en bra metod. Som alltid ska man kunna motivera att nyttan med undersökningen är större än risken med undersökningen. Om din läkare anser att det är lämpligt med upprepade datortomografiundersökningar är det säkert också det som är bäst för dig.

I ditt fall finns det inte någon annan typ av undersökning som är bättre än datortomografi.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Jul
27

Röntgen vs. MR vid Bechterews sjukdom


Fråga Min dotter 16 år ska göra röntgen av ländrygg och bäcken pga misst Bechterews.
Hon har tidigare gjort röntgen av halsrygg och röntgen av nedre del av rygg samt CT nedre del av rygg/bäcken pga dykolycka. Läkaren sa att det är svårt att se på röntgen för att diagnostisera den misst sjukdomen och ev måste MR göras.
Jag är lite orolig med tanke på för mycket strålning på en så ung flicka vid hennes fortplantningsorgan. Jag vet att MR är dyrare med risken? Ska jag fråga om MR kan göras?

Svar Av din fråga har jag svårt att förstå varför man väljer att göra en röntgenundersökning om man menar att röntgenundersökningen kanske är otillräcklig för att diagnostisera Bechterews sjukdom. Väljer man att göra en röntgenundersökning ska man kunna motivera denna med att nyttan med undersökningen ska vara större än risken, och nyttan är ju i detta fall tveksam. Jag tycker att läkaren bör rådfråga sina kollegor på röntgenavdelningen om vad de anser bör göras.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Jul
26

Gravid


Fråga Vår son röntgade benet häromdagen, och jag och min sambo höll i honom. Det vi för stunden inte tänkte på är att min sambo är gravid i vecka 9. Det togs 3 bilder på benet, och min sambo hade röntgenförkläde på. Är det någon fara för barnet i magen?

Svar Inga problem, strålskyddsförklädet ger ett fullgott skydd.

Svarat av M O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Jul
23

Plack i hjärnan


Fråga Ang. placket i hjärnan som kan ses vid röntgen:
Kan man se detta mellan skov eller bara vid skov?

MR hjärna

MS plaque

Svar Förmodligen menas här de plaque (lesioner) som man finner vid MS.
Man kan med MR oftast konstatera plaque samt skilja på sk. aktiva och inaktiva plaque oavsett skoven.
Aktiva plaque ”laddar upp” med injicerad kontrastmedel. Äldre inaktiva plaque ses oftast trots att de inte laddar upp med kontrast. Dessa ärr i hjärnvävnaden efter tidigare inflammationer och demyelinisering ses ibland på MR-bilderna som små mörka ”hål” i vävnaden utan egentligt innehåll.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Jul
22

Röntgen av minnet


Fråga Jag är en tjej som gick in i väggen för sju år sedan. Har därefter mycket problem både med närminne och långtidsminnet.
Har en känsla av att en ev hjärnröntgen skulle kunna ge svar på hur skadad min hjärna är. Mitt minne har absolut inte förbättrats något på dessa sju år, är orolig för att jag fått permanenta hjärnskador.
Därför skulle ett sådant svar vara till hjälp för att veta hur jag ska gå vidare.
Kan man se minnesskador på en röntgen?

Svar Man kan inte avgöra en persons mentala eller psykiska status genom en röntgenundersökning av något slag. Det man kan se med datortomografi (CT) eller magnetkamera (MR) av hjärnan är ev. sjukdomstillstånd som kan förklara kliniska symtom som ger funktionella- eller mentala rubbningar/störningar. Att bl.a. blodtryck och blodkärl påverkas av stress vet man men detta är oftast en längre process där hjärtats funktion kan påverkas.
Reella hjärnskador pga. stress finns det endast lite forskning om som inte har kunnat påvisa något klart samband (vad vi vet).
Att enbart bedömma en persons minneskapacitet med enbart röntgen av något slag går således inte.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Jul
09

Strålning efter scintigrafi


Fråga Är det bra att ha närkontakt med barn o gravida efter en scintigrafiröntgen?

Svar Vid scintigrafiundersökning injiceras ett radioaktivt ämne i patienten. Beroende på vad som ska undersökas har det radioaktiva ämnet olika egenskaper som gör att ett organ eller en organfunktion kan avbildas med hjälp av en gammakamera. I och med att man injicerar ett radioaktivt ämne i patientens kropp kommer patienten att utsända joniserande strålning (gammastrålning). Vanligtvis avklingar det radioaktiva ämnet snabbt och strålningen upphör inom ett eller två dygn.

I de fall då man har använt en större mängd radioaktiva ämnen, informeras patienten om hur han/hon bör bete sig för att inte utsätta andra människor i sin närhet för onödig bestrålning. Eftersom barn är mer strålningskänsliga än vuxna brukar man rekommendera att inte ha barn i t.ex. knäet under en längre tid det första dygnet eller dygnen efter undersökningen. Inte heller bör man första natten eller nätterna efter undersökningen sova nära någon som är gravid. Att en kortare tid vara nära ett barn eller någon som är gravid är inget problem.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Jul
09

Cysta i hjärnan


Fråga Vad menas med cystliknande förändring i hjärnan???
Har gjort en datortomografi av hjärnan o ska nu in på MR då en cystliknande förändring har hittats , vad menas med detta kan det vara något livshotande är mycket orolig nu om vad MR ska säga.

SvarCysta är en blåsliknande struktur med inkapslad vätska av något slag. En cysta som inte ger obehag eller misstänks som malign låter man oftast vara. Tömmer man en cysta kan denna fylla på sig igen. Flertalet typer av cystor är också allmänt förekommande som t.ex. njurcystor. En cysta inom skallen kan vara en utbuckning/defekt  av hjärnhinnan och innehålla vanlig likvor som även finns omkring hjärnan och ner i ryggmärgskanalen.

Våra radiologer kan oftast klassificera en cysta som benign eller malign utifrån vad den innehåller som med relativt stor säkerhet kan avgöras på MR-bilden, hur dess väggar ser ut samt hur komplex denna cysta är. Detta ses oftast mycket bra med en MR.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Jul
09

Lungröntgen


Lungröntgen

Lungröntgen

Fråga Har varit på lungröntgen , och läkaren ser några prickar på lungorna , vill nu göra en skiktröntgen, säger att han inte ser någon cancer , han tror att det är blodådrorna i lungorna han ser , men vill utesluta metastaser eller vad det hette…
Kan det verkligen vara så att man ser ådror ? Är livrädd , ser redan min död.

Svar Blodkärl ser runda ut när blodkärlet löper (projiceras) mot röntgenkameran. När blodkärlet löper på tvären sett mot kameran (sidoprojektion) ser dessa ut som just … blodkärl.
När våra radiologer ser något oklart (blodkärl, vävnadsstrukturer, etc. som kan misstolkas) i röntgenbilden kompletteras undersökningen med fler bilder med antingen konventionell vanlig röntgen, så som den du redan gjort, eller med en datortomografi (CT).

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Jul
09

Röntgen vid graviditet


Fråga Jag är gravid i vecka 5 nu och två veckor sedan röntgade jag urinvågarna. Hur farligt är detta för mitt barn?

Svar Det råder osäkerhet i bedömningen av risker vid fosterbestrålning så här tidigt under graviditeten. Eventuellt finns en liten, liten risk att strålningen kan leda till en spontan abort. Risken för en framtida cancersjukdom till följd av bestrålningen anses vara försumbar. Någon risk för missbildning föreligger inte, därtill är stråldosen alltför låg.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett