p>Fråga Röntgendoktorn

Maj
20

Om att göra en MUCG


Min son som är 10 år ska göra en MUCG (röntgen av urinblåsa). Han är rädd för detta och gråter på kvällarna när han ska lägga sig. Min fråga är om det gör ont när dom för in plastslangen? Hjälper salvan något?

På vårt sjukhus barnavdelning ges någon lugnande medicinering innan undersökningen om barnet är mellan 6 månader och 5-6 år.
Om barnet är under 6 månader ges inget lugnande. Likaså om barn är 5-6 år och äldre göres en bedömning om behovet först innan ev. lugnande medicinering ges.

Urinröret har en känslig slemhinna så trots bedövningssalva i urinröret före kan det kännas lite obehagligt. Det ska inte göra ont.
Innan något förs in i urinröret appliceras bedövnings-/glidgel både i urinröret och på katetern. Katetern som förs in i urinblåsan via urinröret är ca. 1,5-2mm i diameter. Detta göres på barnavdelningen innan barnet kommer till röntgenavdelningen.

Reflux grad 3 barn 7 mån

MUCG med reflux

Vid röntgenundersökningen låter man kontrast rinna in via denna kateter och fylla upp urinblåsan. Sedan är det meningen att barnet ska kissa. Det är under kissandet, då urinblåsan pressar ihop sig, man kan avgöra om någon sfinkter inte håller tätt tillbaka upp mot urinledarna och njurar. Backar det då upp urin/kontrast i urinledarna kallas detta reflux. Under denna procedur tar man få röntgenbilder med låg effekt för att minimera röntgenbestrålningen.

Trots långa förberedande förklaringar med äldre barn är det mer normalt än undantag att det ”låser sig psykiskt” när man sedan uppmanar dem att kissa på undersökningsbordet då urinblåsan är full.
Så… undersökningen kan ta allt från 15 minuter till 45 minuter beroende på hur ”kiss-medgörlig” barnet är.

K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.