p>Fråga Röntgendoktorn

Okt
11

När är ett foster känsligt för röntgen


Jag gjorde en kontrast röntgen av njurarna i graviditetsvecka 4. Jag undrar nu vilka risker det kan vara förknippat med gällande fostrets utveckling? Finns det vetenskaplig information att få kring hur stora riskerna och kring missfall då man gör röntgen i ett så tidigt stadie?

Vid röntgenundersökningar av njurarna på en gravid kvinna utsätts fostret för en bestrålning. Stråldosen är dock begränsad och risken är liten. Det föreligger ingen risk för missbildning eller för missfall, eftersom stråldosen ligger långt under tröskelnivån för dessa effekter. Risken som finns är en något liten ökad risk att fostret, långt senare i livet, kan drabbas av en cancersjukdom till följd av strålningen.

Risken för fostret beror också på när under graviditeten som bestrålningen sker. Under vecka 4 är strålningskänsligheten låg.

Även om ett foster utsätts för tio gånger högre stråldos än i det nu aktuella fallet, är riskökningen så liten att det inte finns anledning att ens överväga att avbryta graviditeten. Orsaken till cancersjukdomar är så mycket annat än strålning, och även vid tio gånger högre fosterstråldos är andra orsaker än strålningen helt dominerande då det gäller risken att drabbas av en cancer.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.