p>Fråga Röntgendoktorn

Apr
12

MR vs. CT vid MS


Fråga Kan man göra en skiktröntgen av hjärnan istället för en magnetkameraundersökning om man ska ta reda på om man har MS, tumör etc och tycker MR är obehagligt?

Svar För att diagnostisera MS är MR överlägset.
För tumörer är även CT en bra metod i de flesta fall men ger samtidigt strålning.

Svarat av T.A. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.