p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
22

MR höftled


Fråga Jag har stora problem med min höft och teorier om broskskada alternativt inflammation i slemsäcken är de jag fått av min naprapat samt sjukgymnast.  Träna ca 5 dagar i veckan.
Jag ska nu på en slätröntgen men kan de verkligen se något av värde på den? Väntetider till en magnetröntgen är länge och då jag har ont dygnet runt i en månad funderar jag på att göra en privat. Jag undrar därför också om en MR kan vara av något värde?

Svar MR är det bästa vi har för denna typ av diagnostik.
Dock börjar man oftast med en slätröntgen då det gäller utredning av skelett och leder. Ev. broskskador ses framför allt i knä- och höftleder.
Med slätröntgen ser man brosknivåer samt skelettet där ev. bentäthet och bencystor ibland uppträder i samband med brosdestruktion/-skada.

Om din egen doktor anser MR är motiverat efter slätröntgen så kan  remissen skickas till valfri MR-enhet.
Väntetiderna för de olika MR-enheterna på olika sjukhus och hos privata aktörer kan du själv se på webben under vantetider.se. (Sveriges Kommuner och Landsting)

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.