p>Fråga Röntgendoktorn

Maj
04

Höftproteser och MR


För några månader sedan åkte jag in akut pga.tilltagande yrsel,huvudvärk och frånvarokänsla. De misstänkte blödning eller (ville utesluta tumör) i hjärnan och jag gjorde en Datormografi/angiografi med kontrast. De fann istället relativt utbredda förkalkningar bilateralt inom caput nc caudatus,putamen och globus pallidus (de sa också i de basala ganglierna). Rena grekiskan för mig och kan detta tyda på MS eller annat?

Nu till min också viktiga fråga: Jag ska genomgå MRT (vet ej om det är med kontrast eller ej och har astma, har tålt detta men ändå orolig!) och jag har ju en specialtillverkad protes vä.höft insatt 2009 och vet ej vilket material. De på röntgen sa att det ej är någon fara, men varför hade dom 2006 när jag var där tidigare på MRT innan jag fick protesen en stor skylt men en ÖVERKRYSSAD höftprotes på? Bör jag kolla om just MIN specialprotes har andra komponenter i sig av metaller?
Den är specialtillverkad pga.min kraftigt degenererade höft av benröta i barnaår och sjukhussjuka. Jag är jätteorolig att något händer med min hälsa eller protes pga.protes i MR kamera!

Förkalkningar är inte detsamma som MS. MS utgörs av små inflammationshärdar på myelinet kring nervtrådarna.
Hur dessa förkalkningar ska tolkas kan våra radiologer inte svara på men detta kommer troligen den kommande MR-undersökningen att kunna ge svar på.

Idag göres utan undantag (tror vi) MR-undersökningar trots höftproteser. Alla dagens höftproteser, och även tidigare varianter, är av omagnetiskt material eller legeringar. Om en protes anges speciell på något sätt är detta troligen dess utformning och fäste som skiljer sig från mer normalt utformade proteser. Själva protesmaterialet är i stort samma.
Troligen finns ingen tillverkare idag som tillverka ledproteser som är av magnetiskt material. Detta skulle då leda till att dessa patienten i framtiden inte kan genomgå en MR-undersökning.
Det enda kruxet med proteserna är att det ger en del störningar i bilderna i området precis vid protesen.
Äldre skyltar med en överkryssad höftprotes tas ner succesivt efterhand då lokalerna renoveras, etc.
Se bilder från tidigare fråga [ här ].

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.