p>Fråga Röntgendoktorn

Dec
15

Förberedelser för barn


Min dotter på 5 år ska röntga magsäcken, inga förberedelser stod det, ska vara där kl 10-14 eller 15. Lite frågor. Ska hon fasta innan? varför tar undersökningen så lång tid?

Normalt sköts förberedelserna av barn under en viss ålder (hos oss 18år) av en barnavdelning på sjukhuset. Detta tror vi gäller för flertalet sjukhus i Sverige.
Vi vill generellt att barn över 6 månader fastar några timmar innan undersökningen av bukorgan. Hur länge beror på vilken del av magen samt med vilken metod undersökningen ska utföras.
Hos oss ska barn som ska undersöka magsäcken och/eller tolvfingertamen hållas fastande från kl: 24.00 natten mot undersökningsdagen. Om undersökningstiden ligger sent på dagen kan barnet få ett nattmål (exv. 03.00) för att sedan somna om. Om undersökningen ska göras under förmiddagen klarar barn oftast att hållas fastande fram tills dess.
Några andra förberedelser, så som laxering, har vi inte inför en undersökning av magsäcken. Men detta kan skilja röntgenavdelningar emellan.

Vad gäller tiden för att göra undersökningen anger vi alltid ut denna med god marginal. Att undersöka barn kan ta tid. Skriver vi ut den faktiska tiden som normalt är ca. 30-40 minuter, beroende på frågeställningen, så förväntar sig patienter och anhöriga att vi håller denna. Ibland kan vi inte detta. Då blir det destu gladare miner om vi trots allt gör klart undersökningen på en bråkdel av den tid som uppgavs på kallelsen.
Sedan kan en undersökning av magsäcken dra ut på tiden om undersökningen även involverar tolvfingertarmen om frågeställningen är t.ex. pylorusstenos (förträngning av nedre magmunnen).

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.