p>Fråga Röntgendoktorn

Okt
07

Enkel undersökning av urinvägarna


 Jag ställer en fråga för min mor som haft många upprepade urinvägsinfektioner med feber de senaste 12 månaderna. Även om symptomen inte är helt typiska för njursten så funderar nu distriktläkaren på att göra en njurröntgen för att se om detta kan vara orsaken. Jag tycker detta låter bra då hon ändå får värk vid skuldrorna vid infektionerna. Hon har genomgått cystoskopi men denna undersökning visade inte på något onormalt. En normal njurröntgen är ju vad jag förstår lite tuff och krävande för patienten och om man är lite gammal och dålig kanske denna undersökning är jobbig.
Finns det andra moderna metoder för att titta på njurarna och undersöka förekomsten av njursten. Tekniken inom ”röntgen” har ju utvecklats enormt med datortomografi, magnetkamera etc.

 Du syftar nog på den tidigare vanliga urografin, med konventionell röntgenteknik, där en (”tuff”) kompression över urinledarna ingår som ett led i undersökningens gång.
För enbart stendiagnostik räcker det med en vanlig röntgenbild. Denna ger dock inte besked om hur njurarna fungerar, ser ut, om det föreligger ett stopp i urinledarna, etc.

Numera görs därför flertalet utredningar av urinvägarna med hjälp av datortomografi (CT-urografi) samt ultraljud. Detta betyder att förutom diagnostik av själva urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa) får man även bilder på resten av bukens organ (CT).
En CT-urografi får nog anses som den mest kompletta undersöknings-metoden då man, som sagt, även ser ev. bifynd inom buken som kan vara bakomliggande orsaker till besvären.
Då kontrastmedel till blodet ingår måste man dock vara observant på de kontraindikationer (svår allergi, astma, dåliga njurvärden, mm.) som finns för detta.
CT-urografi som sådan är annars en relativt enkel undersökningsmetod utan några förberedelser innan undersökningen.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

1 kommentar

 1. Siv kommenterar:

  Jag ska snart göra om en DT.
  Den 1 maj kissade jag ut 4 njurstenar den största var 4 mm. den 2 maj kissade jag ut en slemhinnebit på 1 dm lång 1½ cm bred. Den 3 maj röntgades jag med DT och inget har synts på röntgen det fanns inga allvarliga avvikelser. Fått veta att att njurgrus eller stenar inte finns hos mig. Min urin är så tjock att den inte går genom en sil, det är så jag upptäckt mina stenar slemhinna och grus.
  Midsommarafton var jag tvungen att ta in akut på sjukhus, ambulansmannen gav mig direkt en spruta med spasmofen. Jag åkte med dem till sjukhuset. Läkaren, som tog emot mig, talade med en urolog, som lovade en DT, den ska jag göra om i juli. Ambulansmannen tog mina stenar, som han säkert lämnade över med sin rapport om mig.
  Smärtor har jag i princip var dag, om mina stenar försvunnit har jag inga bevis på att jag talar sanning. Jag tror jag har njursand njurgrus och njursten mest sand.
  Jag har även en cysta men på andra sidan där jag inte har ont.

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.