p>Fråga Röntgendoktorn

Jan
19

Barnröntgen i Grekland


Har en dotter på 6 år och när hon var 1,5 år så var vi i Grekland på en ö. Hon blev då väldigt dålig i luftvägarna och då det inte blev bättre blev hon röntgad på öns sjukhus (hon fick medicin och tillfrisknade sedan). Jag är ingen expert men röntgenapparaturen på sjukhuset syntes inte vara av modernt snitt, snarare medeltid. Sedan detta tillfälle har jag då och då tänkt på detta och oroats över stråldosen hon fick när hon var så liten.
Nu har hon senaste två veckorna klagat över att det känns konstigt i halsen och hon har hicka varje dag. Min oro är över hur farlig röntgenstrålning är för ett barn och cancerrisken.

Barn anses vara tre gånger känsligare än vuxna för strålning. Detta kan förklaras med att cellerna delar sig oftare hos barn och det är i själva delningen som celler är strålningskänsliga. Att röntgenundersöka halsen, både hos barn och hos vuxna, är en undersökning som ger patienten låga stråldoser.
Hur den grekiska röntgenutrustningen strålade kan jag inte uttala mig om, men även om den gav säg tre gånger mer strålning jämfört med en modern utrustning så är stråldosen ändå rimligt liten. Jag kan tänka mig att stråldosen maximalt kan motsvara vad gamla skärmbildsundersökningar gav. På 1950-talet och fram till början av 1970-talet var det vanligt med screeningundersökning av barns lungor för att upptäcka tuberkulos. Trots att flera miljoner barn blev undersökta runt om i världen har mig veterligen ingen kunnat påvisa att dessa har en förhöjd risk för cancer. Det kan tänkas att några har drabbats, men att dessa inte syns i den mängd av cancrar som har andra orsaker.
Slutsatsen är att om det finns en risk är den väldigt liten och inget man ska oroas över.

M. O. Sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.